13. Ariel Rally konečne na Slovensku

Ariel Rally! Ako dobre to znie. A konečne aj u nás, na Slovensku.

Ariel Rally! It sounds so good. And finally here in Slovakia.

V lete roku 2015, keď sme s partiou kamarátov obiehali rôzne stretnutia veteránov, zavítali sme aj na Rally Českého Arielklubu. Bol to už 12 ročník a ako každý rok sa tu zišlo množstvo krásnych strojov. Dobrá nálada pri večernom posedení nám vnukla myšlienku, skúsiť zorganizovať podobné stretnutie aj na Slovensku. Tento nápad získal okamžitú podporu prítomných milovníkov veteránov. Slovo dalo slovo a bolo rozhodnuté. Ďalšia Ariel Rally bude na Slovensku! Veď je to už pekných pár rokov, čo sme sa ako krajiny rozdelili a každý sa pobral vlastnou cestou. Bolo by však už na čase sa opäť, aspoň na chvíľu stretnúť. Záštitu nad plánovaným stretnutím prevzal Slovenský Arielklub. Rally sme nazvali Prvá Česko - Slovenská a pustili sme sa do práce. Ako miesto štartu a cieľa sme určili Camp Belá a dnes môžem povedať, že to bola skvelá voľba. Neopakovateľná krajina s cestičkami ako by stvorenými pre veterány. Už nás mohlo zaskočiť len počasie. Termín 9 - 12 Júna 2016 bol až príliš blízko Medardovej kvapke, no riskli sme to. V priebehu pár mesiacov sa nám prihlásilo zhruba 100 účastníkov z Česka, Slovenska, Rakúska a Švajčiarska. Tak veľkým záujmom sme boli pravdu povediac trochu zaskočení. No na druhej strane nás to veľmi tešilo.

In summer 2015, when we were attending various old timer meetings with my friends, we also went to Czech Ariel club Rally. It was a 12th annual rally and as every year a lot of beautiful machines showed up. A good mood during the evening party made us think about organizing similar event in Slovakia. This idea got an instant support from all old timer fans around us and so the decision was clear. The next rally will take place in Slovakia! It is already some time since our two countries divided and each went its own way. Now it is time to reunite again...at least for a while. Slovak Ariel club took the responsibility to be a patron of this event. We called the rally as First Czecho-Slovak and started to work on it. As a start point we chose Camp site in Belá near Žilina city and now I can say it was a good idea. Beautifuly original country side with narrow roads just like made for old timers. Only the weather could surprise us. The date was set from 9th to 12th June 2016 and it was pretty close to an usual rainy season here, but we were ready to take the risk. During few months circa 100 attendants from Czechia, Slovakia, Austria and Switzerland registered. To be honest we were in a slight shock from such interest. But we were very happy about it of course on the other hand.

Už je to tu! Deň D, teda štvrtok 9 júna bol venovaný príchodu do Campu. Ľahkej turistike, či kontrole strojov. Niektorí účastníci sú totiž vetrom ošľahaní borci a zásadne nechodia na stretnutia inak, ako po osi. Bez problémov aj niekoľko stoviek kilometrov (do tejto fázy ešte budem musieť trochu dorásť, až toľko si neverím). Ja som dal prednosť výletu na Chleb. Na motocykloch do Vrátnej doliny a sedačkou až k sedlu pod Chlebom. Potom už len 20 minút k nádherným rozhľadom do širokého okolia.

And here it comes. The D day, Thursday 9th June was when we came to the Camp site. Light hiking or checking the machines. Some of the attendants are hard core riders and come to the meetings on their bikes. Few hundreds kilometers if needed with no issues (I just need to grow up to this stage, I am still not that confident). I preferred a hike trip to Chleb hill. On our bikes to Vrátna valley and then we took a chairlift to mountain saddle under Chleb. Then only 20 minutes of hiking to beautiful views to the country around us.  

Účastníci prichádzali až do neskorých večerných hodín a ráno sme sa už tešili na potulky severom Slovenska. Štart bol určený dobrovoľne, podľa mapy. Najneskôr však o 9:30. O 10 hodine nás už čakal Orloj v Starej Bystrici a potom Oravská lesná železnica.

The attendants were arriving to the late night hours and in the morning we were looking forward to wanderings through the north Slovakia. The start voluntary but 9.30 at the latest. Already at 10 am we should be in Stará Bystrica to see the astronomical clock and then to Oravská lesná forest railway. 

Krásne kľukaté a kopcovité cestičky, Oravský hrad a starobylé cestičky 2. a  3. triedy späť do Terchovej. Celkovo 140 km jazdy úžasnou krajinou.  Nezaobišlo sa to však bez problémov. Občasné mrholenie a kopcovitá krajina dali niektorým strojom zabrať. Všetky závady sa však podarilo odstrániť, ešte v ten deň a tak sme sa  mohli tešiť na jazdu v ďalší deň.

Beautifully curvy and hilly roads, Orava castle and old roads of 2nd and 3rd class back to Terchová village. Overal 140 kilometers through an amazing country. Of course some troubles came our way. Occasionally we got some rain showers and the hills gave a hard time to some machines. But we were able to solve all issues and so we were ready to enjoy another ride that day.

me pre účastníkov vymysleli trochu samostatnosti. Ich úlohou bolo dopraviť sa po cestách 2. Keďže sme venovali štvrtok a piatok organizovanému poznávaniu krás Slovenska, na sobotu a 3. triedy, podľa mapy do zhruba 80 km vzdialenej Manínskej tiesňavy,  kde mali  na 14. hodinu plánovaný obed. Žiadne plánované zastávky! Stačí len ísť podľa chuti a zastať tam, kde sa im páči. Potešiť sa z výhľadu, alebo si len tak zopakovať úsek cesty ešte raz. Pre tých bojazlivejších či stratených, som sa s 2 hodinovým oneskorením vybral na trasu aj ja, aby ma mohli nasledovať.

Since Thursday and Friday we all take part in organized sightseeing of Slovakia, for Saturday we planned something individual for all riders. The goal was to arrive to Manínska tiesnava about 80 kilometers from the camp site, where the lunch was planned at 2pm. No breaks planned. All it took was to ride at desired pace and stop where you liked it. Enjoy the view or return and ride again. I hit the road 2 hours later so I could lead the ones who were too scared to ride alone or got lost along the way.

Cestou sme stretávali skupinky na benzínkach, na terasách reštaurácií, alebo pri veľkej skale na spomienkovú fotografiu do rodinného albumu. Presne toto sme chceli docieliť. Až neskôr si človek uvedomí, že keď ide stále v kolóne, vlastne dáva pozor len na dopravu okolo seba a nemá čas sa venovať krásam okolo seba. Slovensko je krásna krajina a je sa tu na čo pozerať.

On our way we met the groups of riders on the fuel stations, restaurant terraces or by a great rock taking some photographs. This was exactly what we wanted. Only later one realizes that when riding in a big group the only thing you do is check the traffic and not enjoying the beauties around you. Slovakia is a beautiful country and there is lot to see.

Akoby zázrakom sme sa na obede stretli úplne všetci. Ani sám som tomu moc neveril a tak boli chlapci z podporného Cafe Racer Ninja-moto tímu bez práce s dohľadavaním stroskotancov. Zostalo im iba zopár kritických križovatiek k Budatínskemu Hradu, kde sme si chceli v starobylom parku zhotoviť spoločnú fotografiu. Sobotňajšia trasa merala zhruba 130 km.

It was like a miracle when we all met at lunch. I was not really sure about it and so the guys from Cafe Racer Ninja-moto team did not have to look for any lost riders. Only thing they had to solve were some critical crossings when we rode to Budatin castle. In the castle garden we posed for a photograph together. The Saturday trip was about 130 kilometers long.

13. Ariel rally sme venovali motorkárom. Zúčastnilo sa 80 motocyklov prevažne značky Ariel. Počasie nám vyšlo. Snažili sme sa veľa jazdiť a obísť mestá obkľukou, aj keď sa mám to nie vždy podarilo. Myslím, že sme si to užili a už dnes sa teším na ďalšiu Rally. Veľké ĎAKUJEM! patrí chlapcom a dievčatám, ktorí nám pomáhali  z množstvom malých aj veľkých úloh, aby tieto dni dopadli  výborne. Ešte raz ĎAKUJEM.

We dedicated the 13th Ariel rally to bikers. 80 motorcycles, mostly Ariels took a part in it. The weather was great. We tried to ride a lot and bypass the big towns to get away from traffic. I think we all enjoyed it and I already look forward to another rally. A great THANK YOU goes to boys and girls who were helping us out with a lot of things to make the rally possible. Thanks again.

 

Karol Burger

Slovenský Arielklub

Slovak Ariel club

a tu je zopár odkazov na foto / here we have some photo links . Foto 1   , Foto 2.

 

Translated by Rastislav Chmelár

 

Hodnotenie

Komentáre

Pavel Krupica [19.06.2016 11:20:48] Moc se nám to líbilo, perfektní organizace, krásná příroda,dobré počasí, legrace a i stroje vydržely. Už se těšíme na další setkání! Ještě jednou díky! Osazenstvo chatky č.11 2x Pavel, Petr, Jara.
Jiří Šimek [17.06.2016 16:35:22] Velký dík za skvělou akci. Protože mám ke Slovensku, vzhledem ke svému dvouručnímu pobytu v Poradu, velice dobrý vztah, byl jsem rád, že jsem si místa ve kterých jsem už byl, mohl projet i na svém starém motocyklu Rudge Whitworth. Skvělý prodloužený víkend, rallye neměla chybu. Ještě jedno děkuji. Jiří Šimek

Pridať komentár


Vašu adresu uvidí len administrátor


UPOZORNENIE: Zaznamenávame Vašu IP adresu. Vyhnite sa prosím vulgarizmom a nenávistným prejavom.