Aká je tá správna hmotnosť piestu?

Aká je tá správna hmotnosť piestu?

What is the correct piston weight?

Asi rok sa zaoberáme problémom, dopátrať sa váhy pôvodných piestov pre Ariel 500 a 557. Nakoľko motocykle s namontovaným náhradným piestom často vykazujú vibrácie pri rôznych otáčkach motora. Po rozobratí množstva motorov sa nám podarilo zozbierať zopár piestov originálov a množstvo náhrad či už Rial, Hepolite, Birmal alebo neoznačené. Za originálne, alebo najbližšie k originálu považujeme piesty s voľne uloženým čapom s priemerom 25,4mm a hliníkovými krytmi. Podarilo sa nám zakúpiť motor v technickom reze z roku 1928 model 500 OHV. Je celkom určite pôvodný, zo všetkými detailmi. U toho to modelu bol použitý piest Birmal A6/241 s celkovou hmotnosťou (piest, čap, krúžky, kryty čapu) 478,9 g.

For about a year we were trying to search for an information about the weight of the original Ariel 500 and 577 pistons.  When using the replacement pistons the motorcycles often vibrate by different engine revs. We managed to collect some original a many replacements from Rial, Hepolite, Birmal or without any brand specification when dismantling so many engines. As original or the closest to the original ones we considered the pistons with 25.4 mm free piston pin and aluminum covers. We bought a 1928 500 OHV engine in a technical cut. It is surely in an original condition with all the details. In this model a Birmal A6/241 piston was used and its total weight (piston, pin, rings, pin covers) was 478.9 grams.

Pre model G Špeciál sme objavili vysoko kompresný piest bohužiaľ bez čapu a krúžkov tiež však v miere čapu 25,4 mm.Piest je bez označenia výrobcu a zhoduje sa s dobovým katalógom Náhradných dielov Ariel. Prikladám foto piestu aj záber z katalógu. Hmotnosť samotného piestu je 294 g.

For the G Special model we found a high compression 25.4 mm piston but unfortunately without the pin and rings. The piston is without the producer marking and it matches the original Ariel spare parts catalogue. I enclose the photograph of the piston and the picture from the catalogue as well. The weight of the piston is 294 grams.

U modelu 557 SV sme ako najbližší určili piest od výrobcu Hepolite s označením 1109. Jedná sa o dobového Anglického výrobcu. Piest sa aj na pohľad zhoduje aj z katalógom náhradných dielov Ariel. Jeho samotná hmotnosť je 417g. Najčastejšou náhradou s akou sme sa stretli u motorov z Česka a Slovenska,bola značka Rial. Ich hmotnosť bola rôzna a závisela od opotrebovania motora. Hmotnosť u niektorých prekročila očakávania a rekordné kusy pokorili  hranicu 700g. Tento údaj sa radšej u svojho motora nesnažte dosiahnuť.


At 557 SV model we identified Hepolite piston with 1109 marking as the closest to the original. Hepolite was the english producer at that time. By looking at it the piston matches the Ariel spare parts catalogue pictures and data. It weighs 417 grams. The mostly used replacement piston installed to the motorcycles in Czechia and Slovakia was from Rial brand. Their weight varied according to the engine wear. Some of them exceeded our expectations and the heaviest ones had over 700 grams. You don´t really want to have that mass in your engine.

.

 

Aké sú vaše skúsenosti s touto problematikou? Skúste pohľadať, čo doma máte a dajte vedieť. Budeme vďačný za každú informáciu

And what are your experiences? Try to find what you have at home and let us know. We will appreciate any information.


Burger Karol Slovenský Arielklub.

Burger Karol Slovak Ariel club

Translated by Rastislav Chmelár

 

Hodnotenie

Komentáre

Jaromír Šmíd [15.02.2016 14:36:14] Zdravím, chlapi jen tak dále výborně pokračujte nemáte tam např.váhu i na SF 500 r.v. 1931 a nějaké podrobnosti o tomto stroji?

Pridať komentár


Vašu adresu uvidí len administrátor


UPOZORNENIE: Zaznamenávame Vašu IP adresu. Vyhnite sa prosím vulgarizmom a nenávistným prejavom.