slovak ariel club in english about us in english

ako lakovať ťažnú pružinu?

Ako lakovať ťažnú pružinu?

How to paint a tension spring?

Pre modelový rok 1929 predstavila firma Ariel novú koncepciu prednej vidlice s ťažnou pružinou. Husto vinutá pružina s odstupňovanými koncami zamotala hlavu nejednému z nás. Ako ju očistiť a pripraviť pod lak? Mnohí problém vyriešili presunutím do chrómovne. No pružina má byť vo farbe. Ako teda postupovať?  

Ariel company introduced a new concept of front fork with a tension spring for the 1929 models. The spring has thight coils tapered on both ends and it surely confused heads of many of us. What is the best way to clean it and prepare it for the paintjob? Many times the owners solved it by chrome plating. But the spring should be painted. So how to do it?

Vyrobme si prípravok na roztiahnutie pružiny. Jedným zo spôsobov je výroba prípravku zloženého z dvoch závitových vložiek, z ktorých jedna je osadená vnútorným závitom pre závitovú tyč a druhá otvorom pre jej vedenie. Táto verzia vyžaduje pomerne dosť zručnosti a nie každý si dokáže takto pomôcť. Poskytuje však najviac komfortu pri ďalšej práci s pružinou.

Let´s make a extension gadget so we can stretch the spring and work with it. One of the possible ways is to manufacture a device from two threaded inserts. The first insert has an internal tread for the threaded rod and the second one has the opening for leading the road. This version is rather demanding for one´s skills and not everybody may have enough workmanship to do it. But this gadget offers much more comfort while further work on the spring.

 

Druhý zo spôsobov zvládne aj menej zručný jedinec. Pre roztiahnutie pružiny použijeme samotnú vidlicu, ktorá už je prispôsobená na uchytenie danej pružiny a pôvodný spodný držiak. Samotný spodný držiak je zaistený skrutkou s dostatočným priemerom. Môžeme si tak vyrobiť rovnakú skrutku, do ktorej pridáme otvor pre závitovú tyč. Pomocou nej potom pružinu roztiahnite na požadovanú veľkosť. Závity sa roztiahnu a s pružinou môžete ďalej pracovať.

The second method is suitable also for the less skilled bikers. For extension of the spring the front fork itself whith is modified for holding the spring a lower spring holder will be used. The lower spring holder is fastened with a screw with a sufficient diameter. We can make the same screw in which we will add a hole for the threaded rod. With it we can extend the spring to a desired size. The coils will stretch and you can go on with your work.

 

 

Prístup k pružine je o niečo slabší ako pri prvom prípravku. Je však dostatočný a práce na tomto prípravku určite zvládne aj slabší jedinec.

The access to a spring is not so good by doing it this way as with the first method but it´s still efficient and no special skills are needed.

Mnoho úspechov pri práci za Slovenský Arielklub želá

We wish you all a good luck with your work, Slovak Ariel club

                                                                                                           

 Burger Karol a Patrik Lehotský.    Preklad / Translator * Rastislav Chmelár

Hodnotenie dokumentu


počet hodnotení: 5

Komentáre

Žiadne komentáre
Vaše meno
Váš e-mail
Vašu adresu uvidí len administrátor
Váš komentár

IP Adresa: 44.192.254.173