ako sa to robí- spojková lamela z korku

Ako sa to robí- spojková lamela z korku

How it´s made – cork clutch plate

V dnešnom článku si preberieme jednoduchý návod, ako postupovať pri oprave či výrobe novej spojkovej lamely z korkovej kôry. Konkrétne budeme opravovať suchú spojku z prevodovky Burman používanú na motocykloch Ariel. Spojka sa skladá z troch korkových a štyroch plechových lamiel. Časom sa však korkové lamely opotrebia a je potrebná oprava. Na trhu sa v dnešnej dobe dajú zakúpiť rôzne druhy materiálov určených na spojku. My  budeme používať  kôru z korkového duba.

In today´s article we are going to talk about a simple way to repair or make a new clutch plate from a cork oak bark. We will repair a dry clutch from the Burman gearbox that was used in Ariel motorcycles. The whole clutch device consists of three cork and four metal plates. The cork plates wear out with time and the repair is necessary. Various materials for the clutch plate repair are easy to buy nowadays. We will use the cork oak bark.

Najprv si starú lamelu skontrolujeme vizuálne. Musíme skontrolovať hlavne vodiace jazýčky. Ak má spojková lamela veľkú vôľu v koši, je lepšie použiť radšej novú plechovú predlohu. Všetky staré korky vylúpnite z plechovej predlohy a skontrolujte či nieje ohnutá. V očistených plechoch zmerajte otvor a vyrobte si vzor pre jednoduchšie vyrezávanie jednotlivých dielov korku. Otvory pre korky mávajú rôzne tvary. V zásade však platí, že korok musí byť väčší ako otvor v predlohe.

First of all we need to check the old plate visually. Most of all we check the teeth for wear on the outside of the plate. If the plate is moving too freely in the clutch basket, it is better to use the new metal plate. We remove all the corks from the metal plate base and check it whether it is not bent or damaged. When the plate is cleaned, we measure the openings and make a template for cutting the new cork inserts. The openings may have different shapes, but in general the corks must be bigger than the plate holes.

 

 

 

Naša spojka má otvor v dĺžke 22 mm a vzor sme určili na 25 mm . Na stranu sme pridali tiež 2 mm oproti otvoru. Pre lepšiu orientáciu otvor má rozmer 22,3 mm x 14,4 mm v hornej časti a 10,4 mm v spodnej časti. Vzor pre korky má rozmer 25 x 16 x 12 mm. Teraz si musíme vypočítať hrúbku korku. U Ariela sa používala lamela o hrúbke 1/4 palca čo je 6,35mm.  Ak ale pôvodnú hrúbku lamely na váš stroj nepoznáte, vložte  všetky prázdne plechy do spojkového koša a rozmer, ktorý vám ostane voľný na stredovom unášači, rozpočítajte medzi lamely, ktoré budete osádzať korkom. Zakúpenú korkovú kôru zrovnajte z jednej strany a potom narežte na rovnaké pláty. Musia však mať tiež plusovú hodnotu. Naša spojka má mať 6,35 mm a pláty sme narezali na 8 mm.

Our clutch plate openings are 22 mm long and so we set the measure of our template to 25 mm. We also added 2 mm on the side compared to the plate hole. To be more specific, the opening has measures of 22.3 mm x 14.4 mm in the upper part and 10.4 mm in the lower part. The template for the cork insert is 25 x 16 x 12 mm. Now we have to calculate the thickness of the cork. Ariel used 1/4  inch clutch plate that is 6.35 mm for us. If you do not know the measurements of the original clutch plates, instert the empty plates to the clutch basket and the space that will remain free on the hub will be the measure you will need to divide by the number of the clutch plates you will be working on. Cut the cork bark from one side to be straight and then cut it to the plates with a same thickness. You need to add some milimeters of course. Our clutch plate should be 6.35 mm thick, so we cut the cork to 8 mm.

Tiež je dôležité rozhodnúť sa akým smerom chceme mať narezané pláty. Či budeme používať korok v smere rastu vlákien, alebo čelne na vlákna. Spojka z korku narezaného v smere vlákien bude mať trochu viac bodových kazov a zvládne možno o trochu menšiu prenosovú silu, ale bežne sa používa. Korky narezané priečne cez vlákna Vám zasa zaberú o niečo viac času.

It is also very important which way we want the cork plates to be cut. Whether we will use the cork in the direction of the fibres or transversely. The clutch plate using the corks cut parallely may have more small defects on the surface and will withstand a little less power transfer, but is i sused commonly like that. The corks cut accross the fibers will just take more time to be made.

Vezmeme teda narezané pláty korku a pomocou vzoru a noža narežeme dostatočné množstvo dielikov. Odporúčam si spraviť zopár kusov naviac, pri osádzaní sa niekedy poškodia. Na elektrickej platničke dáme hriať vodu a korkové dieliky v nej varíme do mäkka  (asi desať minút).

Now we will take the prepared cork plates and cut them with a sharp knife. Use the template to obtain the same shapes and make some more of them. I recommend to cut few pieces more in advance, because they sometimes break while putting to the metal plate. We heat the water in a pot and cook the cork inserts till soft (around 10 minutes).

Je dobré dieliky niečím zaťažiť, aby boli namočené. Dieliky krásne zmäknú a budú sa chovať ako špongia.  Platničku nechajte na najmenšom výkone stále zapnutú a pustite sa do vkladania korkov. Voda je síce horúca, ale samotné korky nie. Dá sa s nimi krásne pracovať. Stlačte korok, vložte ho do okienka a nastavte približne do stredu.

It´s fine to put something heavy on the top, so the cork insterts will stay fully submerged in boiling water. The cork will become soft and will act like sponge. Reduce the heat and keep the corks in the hot water, it will make the work much easier. Now you can start to insert the cork pieces into the plate. Press the cork with fingers, insert it to the opening and place it approximately to the center.

Prebytočný materiál sa vytlačí okolo okrajov predlohy a po vysušení bude krásne držať. Vložte takto celú lamelu a nechajte vyschnúť. Pripravte si rovnú plochu (my sme použili kus skla na drevenej podložke) a lamely brúste na požadovanú hrúbku pomocou brúsneho papiera. Začnite pri 80 na hrubo. Potom jemne doladiť 120 zrnom.

The surplus material will press out around the edges and will hold firmly after it dries. Fill all the openings with the corks and let it dry. Get some flat surface (we used a piece of glass on the wooden pad) and grind the clutch plates to a desired thickness with a sand paper placed on the flat surface. Start with a sand paper granulation of  80 and then use 120 to make the surface smoother.  

Neustále si však kontrolujte, či lamelu brúsite rovnomerne z každej strany. Hotové lamely vložte do spojkového koša spolu s plechovými a skontrolujte či celková výška nepresahuje maximálny rozmer spojky. V prípade, že áno, pokračujte v brúsení.

Keep an eye on whether you grind the clutch plate evenly from each side. When ready insert the clutch plates into the clutch basket together with the metal plates and check whether the overal thickness does not exceed the clutch basket size. If it does you have to keep on grinding.

 

Ďalšia diskusia o materiáloch na spojky pokračuje na fóre / The further discussion on the matter of clutch plate materials follows here: TU.

Prajeme veľa šťastných kilometrov. Za Slovenský Arielklub.

We wish you many happy miles. For Slovak Ariel club

 

Burger Karol a Patrik Lehotský

Translated by Rastislav Chmelár

Hodnotenie

Komentáre

karol [25.06.2020 16:40:48] objednávam ho do firmy Korok Jelínek
Karol Burger [08.07.2018 17:34:10] Korok kupujeme od Fi. Korok Jelínek. http://www.korok.sk/ treba požiadať o hrubší kus a treba si na to trochu počkať.
Marcel Markotán [07.12.2017 10:50:40] Dobrý deň chcel by som sa spýtať kde by som vedel kúpiť tu korkovu kôru, či by ste mi vedeli odporučiť dáku stránku alebo obchod kde by som to zakúpil.S pozdravom Marcel
Standa [29.11.2017 20:59:54] Dobrý den, potřebuji řešit korek do své spojky Burman, mám nové lamely a potřebuji korek,kde se nechá koupit takoví pěkný jaký máte na fotkách. Děkuji S pozdravem Standa

Pridať komentár


Vašu adresu uvidí len administrátor


UPOZORNENIE: Zaznamenávame Vašu IP adresu. Vyhnite sa prosím vulgarizmom a nenávistným prejavom.