slovak ariel club in english about us in english

ako si pomôcť - krytka otvoru v nádrži

Ako na to ? Krytka namiesto drahého tachometra.

How to do it? Cover instead of expensive speedometer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť Smiths  v minulosti dodávala tachometre a 8 denné (2  palcové) hodinky pre viacerých anglických výrobcov motocyklov. Jednalo sa o doplnok nemalej hodnoty, ktorý skrášľoval prístrojový panel a zvýrazňoval tak celkovú hodnotu motocykla. Tak ako dnes nájdeme v showroomoch autá v plnej výbave, no pri kúpe nás už možno brzdí cena, ponúkali výrobcovia tej doby motocykel takpovediac bez výbavy a otvory pre umiestnenie doplnkov prekryli vkusnou krytkou s nápisom  „sem patria hodinky Smiths“ , alebo „sem patrí tachometer Smiths". Nový majiteľ si tak mohol dopriať motocykel o niečo lacnejšie a v budúcnosti dokúpil daný doplnok už podľa potreby. Krytka sa tak stala nadbytočná a často končila v koši. My si dnes ukážeme, ako si takú krytku dokážeme vyrobiť a do času kým nájdeme vhodný tachometer či hodinky, prekryjeme otvor určený na tento prístroj.

The Smiths company used to supply speedometers and 8 day (2 inch) clocks for numerous english motorcycle producers in the past. Those were accessories of considerable value which glamourized the instrument panel and highlighted the overall value of the motorcycle. As nowadays we can find the cars fully packed with all accessories in the showrooms but the price holds us back from buying, even producers of that period offered the motorcycles let´s say without the additional equipment and the openings designed for these accessories were covered by stylish covers embossed with „Smiths clock can be fitted here“ or „Fit Smiths speedometer here“ notifications. The new owner therefore could get the motorcycle cheaper and buy the accessories later according to his needs. The cover then became useless and most of the times ended up in a trash can. Today we will show you the way to manufacture such cover which you can use till you will be able to find a suitable speedometer or clock to be fitted to the fuel tank openings.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre výrobu vkusných krytiek je dôležité zabezpečiť vhodný mosadzný plech, pretože je niekoľko druhov týchto plechov a triedia sa podľa tvrdosti. My používame polomäkký, ten sa nemusí pri jednoduchých výrobkoch žíhať pred výrobou, ani po dokončený. Mosadzné krytky hodiniek a tachometra sú vyrobené na jednoduchých formách, pomocou ktorých po stlačení na lise docielime vypuklinu tak, aby sme dosiahli požadovaný tvar.

To make stylish covers it is important to obtain a suitable brass sheet metal because there are several types to chose from and they differ according to their hardness. We use semi-soft type which does not need to be annealed before or after the manufacturing. Brass clock and speedometer covers are formed on simple molds which will give the sheet metal the requested shape by compressing it in a press.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dbajte na to aby bola vaša forma hladká, pretože všetky nerovnosti,  ktoré zanecháte na forme budú prenesené na hotový výrobok. Nezabudnite vo forme vytvoriť stredový vodiaci kolík, ktorý zabezpečí presné uloženie materiálu pri lisovaní.

Make sure that your mold is smooth because any deffects or dirt left on the mold will be transfered to the final product. Don´t forget to create a guide pin in the centre of the mold which will secure a precise placing of the material while pressing down.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieto formy tiež používame pri zahnutí kraja krytky. Hovorí sa tomu kovotlačiteľstvo. Výroba zložitejšej formy na lisovanie  je pri malej sérii nerentabilná a je veľmi pravdepodobné, že by sa náklady na jej výrobu nikdy nevrátili. Na otlačenie okraja použite tvrdý a zároveň hladký materiál. My sme použili staré ložisko. Ak si neveríte pri zahnutí okraja, môžete použiť obe strany formy. Materiál sa tak lepšie zaistí a pri otláčaní okraja sa nepretočí. Je pri tom však horší prístup k rohu.

These molds can be used also to bend the edge of the cover. It called metal stamping. The production of more difficult pressing molds is not profitable with such low production quantities and the costs would never be covered. For bending the edge a hard and smooth material can be used. We used an old bearing. If you are not sure about bending it you can use both sides of the mold. The material is then secured more and will not turn while pressing the edge. Only it is more difficult to reach the corner.

 

 

 

 

 

 

 

Prípadný nadbytočný materiál obrúste. V dnešnej dobe je už pomerne dostupné popisovanie laserom a preto verím, že si ľahko nájdete v svojom okolí firmu ktorá Vám krytku popíše požadovaným textom.

Sand off the excess material. Laser marking is more and more available now so I believe you will be able to find a company nearby which would be capable of marking your new cover by the desired text.

 

Zostáva už len skontrolovať, či krytka správne prekrýva otvor a požiadať niektorú z chrómovní o jej pokovenie. Tak hor sa do práce. Chce to len trošku odvahy, niet sa čoho báť. 

Only thing you need to do now is to check if the cover fits the opening and to have it chrome plated. So hooray and let´s get to work. You will only need a little bit of courage, nothing to worry about.

 

pre Slovenský Arielklub spracovali

for Slovak Arielklub

                                                                Vladimír Zvěřina a Karol Burger

Preklad - Rastislav Chmelár.

 

 

 

Hodnotenie dokumentu


počet hodnotení: 1

Komentáre

Dušan Feňo [10.01.2021 19:42:11]
Vynikajúuco popisana technologia výroby.

Vaše meno
Váš e-mail
Vašu adresu uvidí len administrátor
Váš komentár

IP Adresa: 44.192.254.173