slovak ariel club in english about us in english

aký je správny predzápal u Ariela 1929 ?

Často sa nás pýtate , aký je správny predzápal, koľko nechať pred hornou úvraťou,  či ako  to celé správne nastaviť  a  tak som sa rozhodol,  že Vám sprostredkujem zopár informácii z príručky pre majiteľa motocykla Ariel 1929. Začať však musíme pre niekoho netradične,  u odtrhu ramienka magnetu Lucas. 

Príručka informuje. ,, je potrebné občas zložiť víčko kryjúce prerušovač a vnútorné časti vyčistiť štetcom, prípadne handričkou navlchčenou v benzíne". Správna činnosť prerušovača je v prvom rade podmienená jeho absolútnou čistotou.  Ak sa ku kontaktom dostane olej,  spôsobí to opálenie a nepravidelné zapaľovanie.  Ak zistíte pri kontrole ich opálenie,  očistite kontakty jemným šmitgľovým papierom zrnitosti 360 - 400 , alebo ihlovým  pilníkom až do biela a potom očistite benzínom. Následne otáčajte motorom až dovtedy, kým sa kontakty nerozpoja do maximálnej vzdialenosti.  Zoberte listové mierky a namerajte vzdialenosť.  Správna vôľa je 0,3 mm. Ak ste namerali inú hodnotu, povoľte kontakty a nastavte správnu hodnotu. Až teraz sa môžeme pustiť do nastavenia okamžiku zapaľovania.

 

Príručka informuje. ,, uvolnite reťazové koliesko magnetky použitím sťahováku vo výzbroji motocykla a nasaďte retiazku. Vyberte sviečku z válca a otáčajte motorom až kým je piest v hornej mŕtvej polohe, pri uzavretých ventiloch (ak nie sú ventile uzavreté, je to poloha o jednu ďalšiu otáčku), Páčku zapaľovania  na riaditkách uveďťe do polohy úplne oneskoreného zapaľovania (dopredu). Potom otáčajte hriadeľkou magnetky v smere jej otáčania do doby kedy sa kontakty prerušovača práve oddeľujú. Túto polohu zistíme najlepšie vložením cigaretového papieriku medzi kontakty a za okamžik oddelenia môžeme považovať polohu kedy pôjde papierik vytiahnuť. V tejto polohe utiahnite reťazové koliesko a skontrolujte či sa okamžik zapaľovania nezmenil."  V skratke to znamená, že nastavujeme nulový predzápal. Z praxe sa nám osvedčilo radšej povoľovať koliesko na vačke. Magnetka je veľmi citlivá na zaklepávanie na kužeľ a môže sa časom poškodiť. Pri štartovaní potom postupujte takto.

Príručka informuje. ,, Nastavte páčku zapaľovania asi na 1/3 predstihu, pootočte plynovú rukoväť asi na 1/8 celkovej dráhy a zavrite páčku vzdušníka aby sa obohatila zmes. Na chvíľku stlačte plavák karburátora za účelom preplavenia a potom stlačte štartovaciu páku až kým nebudete cítiť značný odpor. Páku potom nechajte vrátiť do hornej polohy. Terz stlačte páčku dekompresora a energicky zošliapnite. Skôr ako príde štartovacia páka do polovice svojej dráhy, uvolnite páčku dekompresora. Hneď , keď sa motor uvedie do chodu, zatiahnite páčku predzápalu a zatiahnite páčku vzdušníka tak aby mal motor správny zvuk. Približne na 1/2 až celé otvorenie vzdušníka. "  Ak motor nenaskočil opakujte postup ešte dva , alebo tri krát. Teraz už bez preplavenia karburátora. Po zahriatí motora , zhruba za 30 sekúnd otvorte páčku vzdušníka úplne. 

Posunom páčky predstihu si potom  môžeme regulovať požadovaný predstih vzhľadom k otáčkam a zaťaženiu motora. Závodné magnety umožňujú o mnoho väčší predstih , použiteľný však iba pri vyšších otáčkach motora. Platí pravidlo, že čím je motocykel s menším výkonom, je potrebné sa s páčkou predstihu viac ,, hrať." Obdobný postup je použiteľný na všetky , štvortaktné motocykle z 20 - 50 rokov osadené magnetom či magdynamom a páčkou predstihu a preto šup do práce, nech to vrčí.

 

tak nech Vám to parádne šľape priatelia

 

Za Slovenský Arielklub  spracoval Burger Karol

informácie čerpané z príručky pre majiteľa motocykla Ariel 1929 vydanej od Štepář, Hanák & Spol.

Hodnotenie dokumentu


počet hodnotení: 1

Komentáre

karol [13.04.2020 12:18:16]
odkaz pre Fika . Predstih sa nastavuje ma 0 mm pred hornou úvraťou a potiahnutím páčky predstihu sa prestaví na maximum čo dovolí magnet Lucas KSA1
Fik [01.04.2020 15:41:34]
Super info, jen kolik cca mm je predstih ? pred horní uvrati ? diky

Vaše meno
Váš e-mail
Vašu adresu uvidí len administrátor
Váš komentár

IP Adresa: 3.219.31.204