slovak ariel club in english about us in english

Ariel SF / 1931 - ako sme postavili rám

Ariel 500 SF / 1931 – ako sme postavili nový rám.

Ariel 500 SF / 1931 – how we built the new frame

Šikmý Ariel z roku 1931 je podľa môjho názoru jeden z najkrajších modelov od tejto značky. Vyrábal sa len krátko a medzi zberateľmi je veľmi vyhľadávaný. Sklonený motor s obsahom 500 cc je osadený v dvojitom, veľmi pevnom ráme s krásne hladkými  líniami. Skrátka pastva pre oči a radosť sa zviezť. Firma Ariel prišla v tomto období s nápadom vtesnať do rovnakého rámu viacero modelov a dokonca použili rovnaký podvozok aj pre štvorvalcový model 4F / 500 a 600  cc. V roku 1931 – 32 sa teda vyrábali modely 4F, SF, SG, SB v dvojitom ráme. Výroba týchto modelov sa však po dvoch rokoch zastavila a na trh prišli opäť jednoduchšie a na výrobu lacnejšie modely, čím sa spoločnosť Ariel snažila o masovú produkciu a cenovú dostupnosť jej modelov. Mne najviac prirástol k srdcu model 500 / SF z roku 1931. Jedná sa o dvojventilovú naklonenú päťstovku s úzkou nádržou a trochu zvláštnym výfukovým systémom. Kúpiť takýto model v celku a dobrom stave je skoro nemožné, ale niektoré diely sa sem, tam objavujú.

„Sloped“ Ariel from 1931 is in my opinion one of the most beautiful models of this brand. It was produced for only short period and is very sought after by collectors. The sloped 500cc engine was placed in double, very rigid frame with beautiful lines. Simply a feast for the eyes and real pleasure to ride. Ariel company at that time had an idea to use the same frame to fit various models and also they used the same chassis for 4F model with  4 piston engine of capacity 500 and 600 cc. So in years 1931 – 1932 4F, SF, SG and SB were produced with double frame. The production though was stopped after two years and Ariel company returned to more simple and cheaper models, aiming for mass production of higher availability of its motorcycles. The 1931 500/SF model grew to my heart the most. It is a two valve 500 cc with sloped cylinder, fitted with narrow fuel tank and a exhaust system that may seem a little bit strange. It is almost impossible to buy this model in one piece and a good shape, but sometimes they just appear.

Akoby náhodou sa mi naskytla príležitosť kúpiť jeden motor v peknom stave, neváhal som ani chvíľu a o pár dní už ležal u mňa v dielni. Postupne som priložil prevodovku, nádrž, kolesá a množstvo drobností no rám sa mi zohnať nepodarilo. Túžba vlastniť jeden z modelov SF neutíchala a tak padlo rozhodnutie. Pokúsime sa vyrobiť kompletný rám pre tento model. Už sme mali skúsenosť s odlievaním niektorých častí rámu, ale do výroby kompletnej kópie sme sa zatiaľ nepustili. Kúpiť jeden, aj poškodený rám z tohto obdobia sa nám ani po roku nepodarilo a tak som presvedčil môjho priateľa Gernota z Rakúska aby mi požičal kompletný rám z projektu do ktorého sa zatiaľ nepustil. Potreboval som ho rozrezať na samostatné odliatky, podľa ktorých by sme postupne vyrobili silikónové formy pre každý odliatok a neskôr by bol jeho rám opätovne zložený a vrátený majiteľovi. Odhadovaný čas na tento proces bol určený na jeden rok a po Gernotovom súhlase sme sa mohli pustiť do stavby presnej kópie rámu.

Just by an accident I had a chance of buying one engine in a nice condition, I did not hesitate for one moment and within few days it was resting in my garage. Step by step I attached the gearbox, fuel tank, the wheels and many small parts but I just did not get hold of the frame. The desire to own one of SF models was so intense and so the decision was made. We will try to manufacture a complete frame for this model. We already had some experiences with molding some parts of the frame but we never tried to make an complete frame copy. Even after a year we did not manage to buy even a damaged frame and so I convinced my friend Gernot from Austria to lend us one frame from his project he was planning to start with. I needed to cut that frame to separate pieces according to which the new silicone molds would be produced. Later on the frame would be put together again and returned to the owner. The time estimated for this process was one year and after Gernot agreed we could start building the exact copy of the frame.

 

 

 

 

Po rozrezaní rámu bola pre každý odliatok  samostatne spracovaná výkresová dokumentácia . Jednotlivé odliatky sme naniesli vrstvou striekacieho tmelu, aby trochu narástli na objeme, pretože po vychladnutí sa oceľ o niečo scvrkne. Vytvorili sme celkovo desať foriem a dve spodné dlhé časti boli rozrezané, predĺžené a otlačené do piesku samostatne. Odliali sme prvé, voskové časti, radšej vo viackusovej sérií a zaniesli do zlievarne. Po návrate všetky putovali na žíhanie.

After we cut the frame a detailed drawing documentation was made for each cast. All molds were covered by a spray putty to gain some volume, because the steel shrinks a little when cooling down. Overall we made ten of these casts and two lower parts were cut, extended and pressed to the sand individually. We cast the first wax parts and brought it to the foundry. After they returned we sent them to be annealed.

Už tepelne upravené čakali v krabici, kým vymyslíme na každý diel samostatný prípravok pre opracovanie. Po obrobení putovali všetky diely k Tomášovi Kudínkovi , ktorý najprv zostavil stolicu podľa svojho rámu a potom na nej postupne zložil Gernotov rám a našu prvú kópiu. Do jednotlivých dielov skladačky vložil a zakolíkoval nové palcové rúry a všetky spoje postupne zalial mosadzou. Po vychladnutí začistil spoje odrezal zvyšky zaisťovacích kolíkov a nechal rám opieskovať .

Already heat treated they were resting in the box till we should come up with a fixture for processing each part. After the parts were processed they went to Tomáš Kudínek, who first set the straightening stool according to his frame and then continuously assembled Gernots frame and our first copy of it. Tomáš insterted and pinned in the new one inch tubes into each parts of the puzzle and sealed them with brass. After it all cooled down whe cut the remains of the securing pins and had the frame to be sand blasted.

Neskôr som oba rámy odniesol do Kláštora pod Znievom kde sme nechali skontrolovať ich geometriu a hneď potom do lakovne. Nastriekaný epoxidový základ ochráni rám do doby, kedy sa budem môcť pustiť do ďalšej etapy tohto výnimočného projektu. Až neskôr som si uvedomil, že sme vytvorili presnú a v podstate nerozoznateľnú kópiu a preto bola riadne označená nech je aj v budúcnosti jasné , že to nie je originálny rám.

Later I took both frames to Kláštor pod Znievom, where they checked the geometry and then straight to a paint shop. The epoxy base coat will protect the frame till I get to another stage of this extraordinary project. After all that I realized that we have created a precise copy that is hard to recognize from the original. That is why we marked the frame so it would be clear in the future that is it not an original frame.

Aj touto cestou sa chcem poďakovať každému z mojich priateľov, ktorí mi pomohli na dlhej ceste k dokončeniu môjho sna s menom Ariel SF/1931.

I would love to thank every friend of mine who helped me on my journey to finishing my dream named Ariel SF/1931.

za Slovenský Arielklub 

for Slovak Arielklub

                                                Burger Karol

 

Preklad /Translator          Rastislav Chmelár

Hodnotenie dokumentu


počet hodnotení: 1

Komentáre

karol [24.04.2022 17:41:56]
Amal 6/024 som tam mal ja na oboch SF
Jan Těžký [27.02.2022 10:56:33]
Dobrý den, za prvé jsem Vám chtěl pochválit krásnou práci! Mám stejný motocykl Ariel sf r.v. 1931 a nevím jakým karburátorem byl motocykl osazen? Průměr kolínka je 30mm. Můžete mi prosím poradit? Děkuji Honza

Vaše meno
Váš e-mail
Vašu adresu uvidí len administrátor
Váš komentár

IP Adresa: 44.192.254.173