Arielská klasika už po XVIII tentokrát Čeřínek.

Arielská klasika už po XVIII, tentokrát Čeřínek.

18th Ariel classics, this time in Čeřínek.

Každoročne sa stretávame na prelome júla a augusta na rally Českého Arielklubu. Už niekoľko rokov je táto akcia spojená s aktivitami Rakúskeho klubu a prípadní záujemci, tak môžu stráviť celý týždeň v sedadle svojho tátoša. Aj my sme sa rozhodli pokračovať z Korutánska do strediska Čeřínek, neďaleko Jihlavy, aby sme tu strávili štyri dni s priateľmi Arielov. Stretnutie Českého klubu je trochu viac sparťanské a pre usporiadateľa o to náročnejšie.


Every year we meet together at the turn of July and August on a Czech Ariel club rally. For some years now this rally is connected to activities of Austrian club and so the Ariel fans can spend the whole week on their bikes. We also decided to go on from Carinthia to Čeřínek resort near Jihlava to spend four days with Ariel friends. The Czech club meeting is held in more spartan way and so even more difficult to organize.

Nepísané pravidlo hovorí o štartovnom vo výške 2500 korún, alebo 100 eur. Za túto sumu  je potrebné účastníkov ubytovať, nakŕmiť, sprevádzať po trati, zabezpečiť prípadný odvoz pokazených strojov a ešte aj odmeniť nejakou drobnosťou. Toto pravidlo ja zaužívané už mnoho rokov, aby bolo stretnutie dostupné čo najširším masám Arielistov a ich priateľom. Tí čo vyžadujú vyšší štandard ubytovania, majú vždy možnosť využiť blízke hotely, či prísť vlastným auto karavanom. Odmenou usporiadateľovi pravidelne býva obrovská účasť, neraz presahujúca 100 správne naladených priaznivcov veteranizmu.  Aj tentokrát sme na ubytovanie využili staršiu centrálnu chatu z čias komunizmu a niekoľko priľahlých chatiek.

The unwritten rule states a starting fee 2500 crowns or 100 EUR. For this amount the organizers need to provide the participants with accommodation, food, safety vehicles, possible transport of broken down motorcycles and even something small as a gift as a rally souvenir. This rule became common for many years in order to make the rallyaffordable to most Ariel fans and their friends. The ones that need higher standard can always stay in hotels near by or bring their caravans to the spot. The reward for the organizers is always a huge number of participants, many times even more than 100 old- timer fans. Also this year we booked our accommodation in an older central cottage and some smaller cottages nearby, of which history goes back to communist era.

To v čom je ešte toto stretnutie iné od ostatných, je tiež množstvo mladých ľudí. Rád chodievam na výročné stretnutia klubu do rôznych krajín, no v Česku je naozaj vidieť  tú zanietenosť aj u mladších ročníkov a dorastajúca generácia hravo preberá žezlo. V tejto krajine sa nik nemusí obávať, či sa nájde nejaký nasledovník a či budú tieto neraz aj viac než sto rokov staré stroje naďalej udržiavané v chode. Ochota poradiť ako na to a kde nájsť prípadného dodávateľa niektorých dielov je tu poznať z každej strany a ak má niekto problém so svojim Arielom, tak tu ho určite vyrieši. Stačí len prísť a opýtať sa.

One thing that makes this rally special is the number of young people taking part in it. I love to attend the annual club meetings in various countries but in Czech republic the spirit is easy to be seen on young generation and they really are taking over the scepter. In this country noone needs to be worried about a lack of followers and whether these even more than hundred years old machines will be preserved working or not. The good will to help with a good advice where to find a spare parts supplier or the spare parts themselves is to be seen here everywhere. And if someone has a problem with his Ariel, then here he will surely find a way to solve it here. He just needs to come over and ask.

Jazda je vždy plánovaná na dva dni a to podľa možnosti od 120 – 160 km na deň. Aj tento rok boli vyznačené dve krásne trate zvlnenou krajinou s nízkou premávkou, dokonca s prekvapivo dobrou kvalitou asfaltu a niekoľko skvelých návštev u miestnych zberateľov. Neobišli sme ani hrady a múzeá, ba dokonca aj jedno starobylé námestie.

The ride is always planned for two days according to ones preferences from 120 to 160 kilometers a day. Even this year two beautiful tracks were marked across the hilly countryside with light road traffic and also surprisingly good quality pavement on the road. We visited some local collectors, went to castles, museums and also one ancient town square.

V Česku je vždy veľa miest, na ktoré sa oplatí ísť pozrieť a tá výborná nálada po príjazde do cieľa len naberá na obrátkach. Stačí spojiť niekoľko stolov k sebe a už sa na nich začnú objavovať kdejaké dobroty. Vyberané paštéty, salámy , klobásky, korbáčiky , koláče i víno z vlastnej produkcie účastníkov. Každý niečo priloží a niečo iné zasa ochutná a aby toho nebolo málo, neraz sa nájde aj gitara, či  dve a hneď je všetkým do spevu.

There are many places in Czech republic that are worth seeing and that fantastic mood after the arrival to the finish line just builds up like a snowball. It only takes to put several tables together and a lot of tasty goodies start to appear. Delicate pates, salamis, sausages, cheese strings, cakes and wine from the own production of participants. Everybody brings something and has a chance to taste something different from others. And to make it even more alive often a guitar or two take the mood even higher by making us sing along.

V tejto príjemnej atmosfére sa predĺžený víkend ľahko stratí a ani sa nenazdáte,  zrazu  je už nedeľa a treba sa pobrať domov. Vtedy nezostáva nič iné, len si povedať, bolo mi málo, o rok prídem zasa.

In such lovely atmosphere the long weekend just flows and then you realize it is already Sundy and it is time to go home. Well then nothing else is left to say just that you would use some more days of this all and that you will return here the next year again.

Tak ak to chcete zažiť aj Vy, o rok na prelome júla a augusta Vás radi zoberieme so sebou.

If you want to experience it also, then we will gladly take you with us the next year at the turn of July and August.
 
Za Slovenský Arielklub spracovali:
                                                             Pavol Janíček a Karol Burger

For Slovak Arielklub

Pavol Janíček and Karol Burger

Translated by: Rastislav Chmelár

Hodnotenie

Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár


Vašu adresu uvidí len administrátor


UPOZORNENIE: Zaznamenávame Vašu IP adresu. Vyhnite sa prosím vulgarizmom a nenávistným prejavom.