slovak ariel club in english about us in english

Čo je to Ariel Klub

Ariel Klub

Slovenský Ariel klub bol založený v januári 2013 v obci Rudinka neďaleko Žiliny. O desať rokov neskôr ako náš vzor - Český Ariel klub, pretože sme cítili potrebu ukázať svetu, že aj Slováci vedia zachovať krásne stroje pre ďalšie generácie.

Jedná sa iba o skupinu osôb, ktorých spojuje priazeň k značke motocyklov Ariel. Klub nezabezpečuje potrebné dokumenty evidencie,  ani nezastrešuje atestácie.

Členom klubu môže byť každý. Nemusí byť ani vlastníkom motocykla Ariel a má len o tieto motocykle záujem, prípadne môže svoj Ariel dlhodobo renovovať.

Od roku 2013 vzrástol počet členov Slovenského Ariel klubu na vyše 40 zanietených fanúšikov tejto značky a dúfame, že aj naďalej budeme našimi aktivitami rozširovať rady priaznivcov motocyklov Ariel.

Slovenský Ariel klub sa nestavia do role posudzovateľa motocyklov. Ak chcete mať svojho Ariela v pôvodnom či zrenovovanom alebo dokonca v upravenom stave, obráťte sa na nás a my sa Vám radi pokúsime pomôcť pri Vašom projekte. Hlavne nech Váš stroj ožije a prináša radosť Vám aj všetkým naokolo.

Mali sme pocit, že na Slovensku nefunguje veteránska inzercia tak ako by mohla, preto sme náš web obohatili o bezplatnú inzerciu pre značku Ariel. Aby ste mohli vyjadriť svoje pocity a aby ste aj nás obohatili o zážitky s Vašim Arielom, zriadili sme stránku na Facebooku, kde môžete ukladať Vaše zážitkové fotografie. https://www.facebook.com/ArielKlub     a  konzultovať vaše problémy  TU.

Radi uverejníme Vaše príspevky, články, skúsenosti z renovácie, testácie, či len z jazdy s Vašim strojom. Podeľte sa so skúsenosťami s ďalšími z nás a pomôžme jeden druhému dobojovať sa k cieľu každého projektu.


 

Veľa šťastných kilometrov želá Karol Burger, autor projektu.

 

Ariel club

Slovak Ariel club was founded in January 2013 in Rudinka village near Žilina city. It was 10 years later than Czech Ariel club was founded which served as an example for us. We felt a need to show the world that even Slovaks know how to preserve beautiful machines for the next generations.

We are just a group of people who love Ariel motorcycles. The club does not provide any documents required for registration or attestation processes.

Anybody can be a member of the club. One can join the club even without owning an Ariel motorcycle or may be an owner who restores his Ariel for a long period of time. 

From 2013 the number of members of Slovak Ariel club grew up to more than 40 passionate fans of this motorcycle brand and we really hope that our activities will contribute to expanding of group of Ariel lovers.

Slovak Ariel club does not put it self to a role of motorcycle referee. Either you want to have your Ariel as original or restored  one, or even have it tuned according to your demands, you can always feel free to contact us and we will do our best to help you with your project. The main goal is to keep your motorcycle alive and may bring joy to you and everyone around.

What we really missed here in Slovakia was a decent old-timer advertisement, so we added a free Ariel advertisement section to our website. We also created a facebook fan page where you can share your feelings and experiences with your Ariel, or post pictures of your motorcycle or places you visited while riding it: https://www.facebook.com/ArielKlub    a  konzultovať vaše problé my   TU.

We will be happy to publish your posts, articles, impressions from restoration, attestation process or simply just riding your machine. Share your experiences with others and help each other to make it to the happy end of every project.

 

Wishing you many happy kilometers, Karol Burger, project author.

 

Translator - Rastislav Chmelár