Čo nového v Arielklube ???

Čo nového v Arielklube ???

What is new in Ariel club???

V útulnom prostredí hostinca U Českej koruny v Lipnici nad Sázavou sa ako vždy na konci Novembra konala pravidelná jesenná schôdza Českého Ariel klubu. Stalo sa už tradíciou stretnúť sa vždy na jar a na jeseň. Zhodnotiť rok, podebatovať o plánoch, načerpať inšpiráciu či si len povymieňať niektoré diely. Aj tento raz sa nás zišlo hojne. Všetky stoličky, lavice aj miesta pri krbe boli plné. Už od začiatku vládla skvelá atmosféra.  Bolo vidieť, že Slovenské zastúpenie na tomto stretnutí je vítané. Náš klub síce pracuje ešte len veľmi krátko, no i my chceme prispieť svojou troškou do spoločného úsilia o zachovanie a propagáciu skvelej značky Ariel.

 

At the end of the November an annual autumn meeting of Czech Ariel club took place in a cosy pub U Českej koruny in Lipnica nad Sázavou. It became a tradition to meet every spring and autumn. To evaluate the year, talk about the plans, „refuel“ some inspiration or just trade some parts. Even this year a lot of us came here. All chairs, benches and place by the fire were full. A great mood was all around from the beginning. We felt very welcome here. Our club is working for just a short time, but we want to contribute by our activities to preserve and promote the great brand of Ariel.

Účastníkov čakala skvelá večera, lahodné pivo či víno na pretrávenie a až dlho do noci diskusia s priateľmi o ďalších plánoch. Pospomínali sme na tohtoročnú Ariel rally, zložili poklonu rodine Novákových za fantastickú  organizáciu a samozrejme doladili detaily tej ďalšej v poradí už dvanástej rally. Karol Kupka nás poinformoval o výlete na ostrov Man. Samozrejme doložil množstvo fotografii premietaných na plátno. El prezidento Tomáš Zikmund vo svojom prejave poinformoval o finančnom dare, ktorý sme obdržali na správu webovej stránky, o nečinných členoch a nezabudol podpichnúť členov, ktorým sa už niekoľko rokov nedarí spojazdniť svojho Ariela.

 

We all were enjoying a fine dinner, delicious beer or wine and a long discussion about our future plans with our friends till late night. We talked about this year´s Ariel rally, payed a tribute to Novák family for a fantastic organization and of course we tuned the details of the next rally which will be already 12th in a row. Karol Kupka informed us about the trip to Island of Man. Of course he showed us a lot of photo slides presented on a big screen. El Prezidento Tomáš Zikmund told us about a financial gift we got for running our web site, about the inactive members and didn´t forget to poke the guys who can´t manage to get their Ariels running.

Na schôdzi bolo mnoho času na predebatovanie  každého problému a nastavenie tej najlepšej liečby tak, aby už na jar vybehla nová skupina zrenovovaných, či len po rokoch oprášených pokladov. Niektorý členovia doniesli zopár dielov na predaj či výmenu. Rôzne fotky, cedule, staré časopisy a Katka Kupková dokonca priniesla nádherné kalendáre, v ktorých  sme sa mohli všetci nájsť na záberoch z Arielky či Soběšic. Diskutovali sme až do skorých ranných hodín a po prebudení sme zabudnuté preberali opäť pri raňajkách .

We had a lot of time during the meeting to discuss all problems and setting the right „medical treatment“ in order to get the restored bikes ride out in the spring. Some members brought some parts for sale or trade. Various photographs, tin signs and Katka Kupkova also brought beautiful calendars in which we all could see ourselves on the photographs from Ariel rally or Soběšice. We talked till early morning and after a short sleep, during breakfast we discussed all of the things we forgot to mention yesterday. 


Skvelé stretnutie! Skvelí ľudia! Výnimočný zážitok na konci roka. Boli sme vrúcne prijatí a našli sme si svoje miesto medzi tými najlepšími z najlepších.

 

A wonderful meeting! Great people! Extraordinary experience at the end of the year. We were welcomed warmly and we found a place among the best of the best.

 

 

Ďakujeme!
Burger Karol, Feňo Dušan.

 

Thank you!

Burger Karol, Feňo Dušan

 

Translated by Rastislav Chmelár

Hodnotenie

Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár


Vašu adresu uvidí len administrátor


UPOZORNENIE: Zaznamenávame Vašu IP adresu. Vyhnite sa prosím vulgarizmom a nenávistným prejavom.