Dávame do pozornosti FORCH – Korroplex

Slovenský Ariel klub dáva do pozornosti tento výrobok: FORCH – Korroplex
Slovak Ariel club puts this product into your attention: FORCH - Korroplex

V minulosti som sa často stretol s otázkou: Ako zachovať motocykel v pôvodnom stave a nerenovovať ho? Stačí si len spomenúť na dobu, keď ste kúpili nejaký pomerne zachovalý starý stroj , no niektoré diely už boli napadnuté slabou koróziou. V každom z nás sa skrsla myšlienka: ,,Keby so to našiel skôr, nemusel by takto dopadnúť.“ No na úplnú renováciu je ho zasa škoda, tak ako ďalej postupovať a čo s tými dielmi, ktoré sú už červené od hrdze ? Aj ja som sa stretol s touto dilemou a nevedel som ako ďalej.

In the past I often got this question: How to keep the motorcycle in the original condition without restoring it? You just need to recall a time when you bought an old bike in a relatively preserved condition but some parts were affected by a slight corrosion. I bet we all thought: „ I wish I had found it sooner, it could not come to such condition.“ But it is not that bad it has to be completely renovated, so what should I do with the parts that are just slightly corroded? Even I had this dilemma and I did not know what to do.

Kúpil som Ariel VB / 1934. Je to nenápadný pracant s SV rozvodom. Nie príliš vzácny, no v tomto stave sa ich asi už moc nezachovalo. Mám k nemu úplne pôvodné doklady a dochovanú históriu až do roku 1977, kedy bol odložený po poslednej STK a potom putoval v nezmenenom stave ďalej do Česka a nakoniec na Slovensko, priamo ku mne domov.
Dokonca sa mi podarilo na Anglickom fóre vyhľadať človeka , ktorý vedel zmapovať vojnové obdobie tohto motocykla. Bol zaistený, a v Dánsku na miestnej polícii tento stroj pracoval v období 15.5.1940 – 17.4.1946. S takým dochovaným rodokmeňom sa stretávame len zriedka a ak je stroj v pomerne pôvodnom stave, je veľmi žiadúce, zachovať ho pre ďalšie generácie. Po veľmi prísnej konzultácii s priateľmi som sa rozhodol, že tento Ariel zostane v pôvodnom stave, budú nahradené len niektoré diely. Jednalo sa hlavne o zadné osvetlenie zamenené pravdepodobne krátko po vojne a niekoľko mechanických drobností tak, aby bol plne schopný ďalšej jazdy.

I bought a 1934 Ariel VB. It is a humble hard worker with a SV valve timing. It not so unique but there is not so many of them in this condition. It has an original paperwork and historical documents upto 1977 when it was put to rest after the last MOT. Then it travelled to Czech republic and then to Slovakia, straight to me. Also I managed to find a guy on a internet forum in England who could track the war period of this bike. It got confiscated and then it was used in Denmark on a local police station from 15. May 1940 to 17. April 1946. It is hard to find such genealogy of a bike and if it is in a good condition, then it is necessary to keep it for next generations. After a long and hard consultation with friends I decided to keep it in its original condition and only some parts will be replaced. At most the rear lighting system was probably changed shortly after the war and then some mechanical things to keep the bike riding.

Motocykel som postupne rozobral na jednotlivé diely, aby som skontroloval chyby, ktorých sa v priebehu dlhého obdobia jeho života dopustili vtedajší užívatelia. Na moje prekvapenie bol tento stroj v skvelej kondícii a drobnosti, ako opačne založená spojka primárnej reťaze , či už poškodené vedenie spojkových lamiel boli ľahko odstrániteľné. Dokonca som v mojom depozitári  našiel vhodnú pôvodnú zadnú lampu, aj lampu osvetlenia prístrojového panelu a tlakomer Euréka. Zamenené diely, boli ľahko nahradené pôvodnými originálmi a hĺbková kontrola nezistila žiadne závažné poruchy.

I took the motorcycle apart piece by piece to check the odd things done to it by previous owners. I was really surprised to find out the bike is in a great state and slight defects like primary chain connecting pin put in an opposite way or damaged clutch plate guides were easy to repair. Actually I found an original rear light, a dash panel light and an Eureka pressure gauge in my bike part depositary. Wrongly used parts were easily replaced by the originals and no serious faults were found during this check.

 

Zostal teda na rade už len celkový vzhľad motocykla. A tu som začal tápať. Ako odstrániť tú červenú hnusobu, tak aby som nemusel použiť nepôvodný diel ? Chcel som, aby bolo kľudne poznať , že motocykel bude mať 90 rokov, no stále krásne jazdí a tá ryšavá hrdza je zastavená. Oslovil som mnoho priateľov a zbieral ďalšie a ďalšie tipy a nápady. Nakoniec mi poradili chlapci z Rakúskeho Ariel klubu. Veľmi si potrpia na originalite, dokonca aj u strojov, kde by som sa ja už pustil do úplnej renovácie a majú skúsenosti s hrdzou napadnutými dielmi. Jednoznačne mi odporučili výrobok od Firmy FORCH. Volá sa to Korroplex – L237 a ja som sa ho rozhodol vyskúšať.

So now only the overall look of the motorcycle was to be solved. And here I got stuck. How to remove the red mess without changing the original part to new one? I was OK with the fact that the bike will really look like a 90 years old motorcycle, but it has to ride and the rust must be stopped. I asked few friends and gathered more and more information. Then I got a tip from the guys from Austrian Ariel club. They are really hooked on the bikes to look original and even on the bikes that I would rather restore. They have great skills how to stop the rusty parts. They highly recommended a product from FORCH company. It is called Korroplex – L237 and I decided to give it a try.

Objednal som si jedno 1000 ml balenie.  Na prvý pohľad sa jedná o tekutinu bielej farby. Prirovnal by som ju k mlieku. V návode píšu, že sa dá nanášať štetcom aj valčekom a že ďalšia vrstva sa dá prelakovať, gitovať , aj striekať.  Spočiatku trochu skeptický som sa pustil do krátkeho testu na mojom motocykli. Natrel som rukoväť sedadla spolujazdca. Bola
kovová, pochrómovaná, no chrómová vrstva už bola poškodená koróziou. Počkal som niekoľko minút a na moje prekvapenie všetky poškodené, hrdzou napadnuté časti zmenili svoju farbu na modročiernu. Chrómovaným častiam sa nič nestalo, len tie kúsky, ktoré boli už červené, reakcia tohto výrobku zmenila na nepoznanie. Jasné , že sa chróm už nevrátil, ale to som neočakával. Chcel som sa zbaviť hrdze a to sa aj stalo.

I ordered one 1000 ml package. At a first sight it is a white liquid, I would compare it to milk. The instructions say the coating may applied by brush or roller and the following coat may be painted, covered by putty and sprayed over by a laquer. I was a bit sceptical at the beginning and so I did a small test on my motorcycle. I put a coat of Korroplex on a pillion seat handle. It was made of metal but the chrome layer was damaged by corrosion. I waited few minutes and to my surprise all defected spots changed their colour to blue black. The chrome plated parts remained the same but all
corroded parts suddenly changed by this product. Of course the chrome was not restored again but I did not even expect that. I wanted to get rid of the rust and it happened.

Tie tmavé, skoro čierne kovové časti mi na motocykli v tomto stave nevadia. Hrdza ďalej nepostupuje a motocyklu zostane vzhľad veľmi starého, no dostatočne dochovaného stroja. Počkal som približne dva dni, aby som náhodou niečo nepokazil a keď som videl , že reakcia je stála, postupne som natrel aj riadidlá , spodné časti blatníka a niektoré poškodené kúsky rámu. S celkovým výsledkom som bol veľmi spokojný a preto som sa rozhodol podeliť sa s Vami o moju skúsenosť. Ak ste sa stretli aj Vy s podobným výrobkom a máte priaznivú skúsenosť, neváhajte sa s ňou podeliť vo Vašej komunite.

I really do not mind the black metal parts on my motorcycle in such condition. The rust does not progress anymore and the motorcycle will keep the look of really old but well preserved machine. I waited for two more days just to be sure I will not damage anything else and when I saw the chemical reaction is stabilized I started to put a coat of Korroplex on handlebars, bottoms of the fenders and some parts of the frame covered with rust. I was very satisfied with the results and that is why I decided to share my experience with you. If you have a similar experience with such product, then do not hesitate to share the information in your community.

Pomáhajme si tak navzájom zachovať tie najkrajšie pôvodné kúsky pre ďalšie generácie.   
Let´s help each other to keep the most beautiful original pieces for next generations.       
 
Pre Slovenský Arielklub spracoval Karol Burger
                                                                                a za skvelú radu ďakujeme tebe Gernot Springer.
For Slovak Arielklub Karol Burger

                                                                         Thank you Gernot Springer for an excellent advice.

Translated by Rastislav Chmelár

Hodnotenie

Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár


Vašu adresu uvidí len administrátor


UPOZORNENIE: Zaznamenávame Vašu IP adresu. Vyhnite sa prosím vulgarizmom a nenávistným prejavom.