Jednoduchý prípravok na leštenie.

Jednoduchý prípravok na leštenie.

A simple polishing tool.

Pri renovácii motocykla či automobilu sa často stretávame potrebou úpravy spojovacieho materiálu. Nie vždy sa podarí zachovať všetko originálne a často je potrebné doplniť spojovací materiál. Lenže dnešné skrutky sú už označené pevnostnými znakmi a sú pozinkované, čo je nie vždy vhodné použiť na ten či onen ,, poklad". Najmä, ak sa jedná o staršie stroje a my máme inú predstavu, ako je zinok. Skrátka pevnostné znaky musia ísť preč a bude sa leštiť a čierniť. Chcel by som vám ukázať, ako som si poradil ja.

During the restoration of motorcycle or a car we often need to modificate the connecting material. Not always we are capable to save all of the original screws and nuts and it is necessary to buy new stuff. But the modern screws are labeled with the strength symbols and are zinc plated and are not always suitable to use. Especially when we are restoring older machines and the zinc does not suit our concept. The labeling must be removed and we will polish and blacken. I want to show you how I did it.

Skrutky som chcel čiernené. Najprv som sa zameral na pevnostné znaky. Tieto malé čísla na hlavičke sa mi nepáčili a tak som sa rozhodol všetky obrúsiť. Pri veľkých a dlhých skrutkách nebol problém, ale tie malé a krátke sa veľmi hriali a zle držali pri opracovávaní. Vyrobil som teda jednoduchý prípravok na držanie skrutiek. Stačí na to asi 20 cm dlhá rúrka na ktorú sa prizvára matička požadovaného priemeru. U mňa to boli tri prípravky na 5,6 a 8 mm priemer. Do takto jednoduchého držiaka sa uchytí skrutka a poistí sa kontra matkou.

I wanted my screws blackened. First of all I focused on the strenght labeling. These small numbers were something I did not like and so I decided to grind them away. It was not a problem with big and long screws, but the small ones got too hot while grinding and were hard to hold. So I made a simple tool for holding the screws. All you need is a metal tube around 20 cm long on which a nut of desired diameter is welded. I needed tools with 5, 6 and 8 mm diameter. The screw is then screwed into the tool and secured with another nut.

Znaky je potrebné obrusovať plátnom so zrnitosťou minimálne 200. Ja som používal 240. Pri požití hrubšieho šmirgľa sa do skrutiek spravili ryhy, spočiatku neviditeľné, ale zvýraznené ďalšou úpravou a neskôr som musel celý proces opakovať 240. Obrúsené skrutky som ponoril do Kyseliny soľnej 32% asi na 5 minút a potom neutralizoval v roztoku z jednej lyžice Hydroxidu sodného a litra vody. Zinok a nápisy boli odstránené. Stačilo dať už iba skrutky načierniť. S leštenými skrutkami máme dve možnosti. Poslať ich do chrómovne. To, ale dlho trvá a je to aj dosť drahé (podľa veľkosti , ale zhruba 1 euro za kus). Alebo použijeme antikorové a budeme brúsiť a leštiť. Rozhodol som sa pre antikorové. Spísal som si priemery a dĺžky. Navštívil som obchod zo spojovacím materiálom a na moje prekvapenie som za všetky potrebné kusy matiek podložiek a skrutiek platil iba 5 eur, na celý motocykel. Postup som zvolil rovnaký. Obrúsiť 240, len namiesto kyseliny a hydroxidu prišlo leštenie. Po šmirgli 240 už nebolo treba dávať jemnejší. Táto drsnosť už šla jednoducho rozleštiť.

The labels need to be grinded with a sand paper with a 200 granulation at least. I used a granulation of 240. When I tried to use a rougher sand paper, the deep scratches appeared on the screw heads that became even more visible after finer sanding and I had to do it all again with a 240 sandpaper. I immersed the sanded screws to a 32% hydrochloric acid  for about 5 minutes and then neutralized in a mixture of one spoon of sodium hydroxide in one liter of water. The zinc and the labels were gone and all I needed was to blacken the screws. There are two things you can do with polished screws. Send them to be chrome plated what can take too long and is quite expensive (according to the size cca 1 EUR/piece). Or we can use stainless steel screws and we will sand and polish them. I chose the stainless steel. I wrote down the diameters and lengths. I went to a hardware shop and was surprised that I payed only 5 euros for all the screws, nuts and washers I needed for my bike. Then I chose the same procedure. Sanding and just instead of using acid all it took was to polish them. There was no need to use finer sandpaper than 240 and it was easy to polish them. 

Prípravok držal moje ruky dostatočne ďaleko od veľmi rýchlo sa zahrievajúcich skrutiek. S výsledným efektom som bol nadmieru spokojný. Verím, že tento jednoduchý prípravok pomôže aj vám úspešne sa prepracovať k dokončeniu vášho miláčika.

The tool kept my hands off the screws that became hot really quickly while sanding. I was very satisfied with the results. I hope this simple tool will help you to finish your sweetheart.
 


Za Slovenský Arielklub, Burger Karol.

 

For Slovak Ariel club, Burger Karol

 

Translated by Rastislav Chmelar

Hodnotenie

Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár


Vašu adresu uvidí len administrátor


UPOZORNENIE: Zaznamenávame Vašu IP adresu. Vyhnite sa prosím vulgarizmom a nenávistným prejavom.