slovak ariel club in english about us in english

Kalibrovanie trysiek Karburátora

Kalibrovanie trysiek karburátora

Calibration of carburetor jets

Zmes príliš bohatá horí pomaly. Nespaľuje sa úplne. Vzniká karbón a silné prehrievanie motora. Chudobná zmes horí tiež pomaly, preto musia byť  karburátory dobre nastavené.  Väčšina motocyklových karburátorov sa nastavuje jednoducho. Zväčša nastavujeme tri časti. Hlavnú trysku, ihlu a voľnobežnú trysku. V tomto príspevku sa budeme venovať hlavnej tryske. Množstvo benzínu pretečeného tryskou závisí nielen od kalibrovaného otvoru, ale aj na dĺžke a hladkosti vnútorných stien, tvaru trysky i na viskozite a teplote paliva. Práve preto správne označovanie trysiek nevyznačuje priemer kalibrovaného otvoru, ale skutočnú prietokovú schopnosť trysky. Tento údaj určuje aké množstvo paliva pretečie tryskou  za jednu minútu v daných podmienkach. Nie každý výrobca uvádza u trysky jej prietok. U niektorých karburátorov sa veľkosť trysky udáva v milimetroch (mm). V nasledujúcej tabuľke si môžete porovnať rozdiely v označovaní trysiek.

When the air/fuel mixture is too rich it burns slowly and not completely. The engine overheats and carbon is formed. The lean mixture burns slowly as well, that is why the carburetors need to be adjusted correctly. The most motorcycle carburetors are easy to be set. Usually we adjust three parts. The main jet, needle and a idle jet. In this article we will take a loook at the main jet. The volume of the fuel run through the jet depends not only on the size of the calibrated hole but also on its lenght and smoothness of the internal walls, the shape of the jet and also on viscosity or temperature of the fuel. That is why the correct labeling of the jets does not indicate the diameter of the calibrated opening, but a real flow capacity of the jet. Not every manufacturer indicates the flow capacity on his jets though. Some carburetor jet sizes are labeled in milimeters (mm). In the following chart you can compare the differences in jet labeling.

priemer v mm

diameter in mm

prietok v ccm

flow in ccm

priemer v mm

diameter in mm

prietok v ccm

flow in ccm

priemer v mm

diameter in mm

prietok v ccm

flow in ccm

       0,66

             55

            0,99

             130

            1,37

            250

       0,69

             60

            1,04

             140

             1,4

            260

       0,71

             65

            1,07 

             150

            1,42

            270

       0,74

             70

            1,09

             160

            1,45

            280

       0,76

             75

             1,14

             170

            1,47

            290

       0,79

             80

             1,17

             180

             1,5

            300

       0,81

             85

             1,19

             190

           1,52

            310

       0,84

             90

            1,22

             200

           1,55

            320

       0,89

           100

            1,27

             210

           1,57

            330

       0,91

            110

            1,29

            220

           1,6

            340

       0,96

            120

            1,32

            230

           1,62

            350

 

 

            1,35

            240

           1,65

           360

Z toho je zrejmé, že ,, domáce úpravy trysiek " vrtákom sú veľmi nepresné. Ak sa už má tryska upravovať na väčší priemer je potrebné použiť trojhrannú, kužeľovú ihlu. Treba však dbať na to , že ak chceme zvýšiť prietok trysky o 20%, napríklad u trysky s prietokom 100 ccm, nebude to úplne jednoduché.

It is clear to see that the „diy jet modifications“ done by a drill are very inaccurate. If the jet needs to be tuned to bigger diameter the triangular conical needle should be used. It needs to be considered though that if we want to increase the flow by 20% on a jet with 100 ccm flow, it won´t be an easy task.

Tryska 100 má priemer 0,89 mm a tryska 120 má priemer 0,96 mm čo znamená, že k zvýšeniu prietoku o 20% je potrebné zväčšiť otvor o 0,07 mm, a to je veľmi jemná práca. Presné prispôsobenie trysky vyžaduje, aby sme jej prietok nezvyšovali naraz o 20% , ale o 5 - 10 % čo odpovedá zväčšeniu otvoru o 0,03-0,05 mm. Pri takto malých a presných otvoroch je vhodnejšie mať k dispozícií originálnu kalibrovanú trysku požadovaného priemeru. Funkcia hlavnej trysky v karburátore je nastavenie bohatosti zmesi v poslednej štvrtine zdvihu plynového šupátka. Má teda na starosti chod nášho motocykla v tých vyšších otáčkach. Veľké množstvo paliva však nezaručuje správnu zmes. Pre základné nastavenie karburátora použite údaje od výrobcu .Karburátor nemá byť definitívne nastavovaný pokiaľ nieje motor zabehnutý. 

100 needle has a diameter of 0.89 mm and 120 needle has 0.96 mm and that means if the flow should be increased by 20% the diameter of the hole needs to be enlarged by 0.07 mm which is a really delicate job. The precise jet adjustment must be done in steps, so we won´t raise the flow by 20% at once but by 5 – 10% what corresponds with the diameter increase of 0.03 – 0.05 mm. By such small and precise openings it is fine to have the original calibrated jet of the desired diameter available. The function of the main carburetor is to adjust the air/fuel mixture in the last quarter of the throttle slider play hight. It is responsible for the engine operation in those higher revs. But the high volume of fuel does not guarantee the correct mixture aically. For the correct default setting of the carburetor always use the manufaturer´s data. The carburetor should not be adjusted definitely if the engine is not ran-in properly.

 

Informácie boli čerpané z knihy Motocykel a jeho obsluha od Adolfa Tumu. 

Information from the book Motorcycle and its maintenance from Adolf Tuma was used.

 

Burger Karol

Slovenský Ariel klub

Preklad / Translator - Rastislav Chmelár

 

 

Hodnotenie dokumentu


počet hodnotení: 2

Komentáre

Lukáš [13.07.2021 10:14:38]
Dobrý deň. Na motocykli mám osadenú vložku filtra KN a výfuk yoshimura. Karburátory som pretryskoval na hlavnej tryske z 98 na veľkosť 115. Vzdušníky bohatosti som podľa farby sviečok povoloval a skončil na cca o 1 otáčku viac uvoľnené ako základné nastavenie, tzn bohatšia zmes. Motor štartuje dobre, stredné otáčkové pásmo rovnako. Vo vysokých otáčkach však vynecháva, motor opakovane zaváha a po ubraní plynu dokonca jemne pridá a až potom uberie. Myslím si správne, že je zmes vo vysokých otáčkah stále chudobná? Tzn, pomohla by výmena hl. trysiek za väčšie? Karburátory keihin CVK. A má zmysel, skúšať meniť trysky po jednotlivých nasledujúcich veľkostiach, alebo rovno skočiť o 20 napr? Ďakujem.
Jozef [16.06.2020 21:19:18]
Zdravim mam karburator AMAL21. A potrebujem vaciu trysku 0.84-0.89-0.91. Dasa kupit dakujem
Jozef [16.06.2020 21:18:59]
Zdravim mam karburator AMAL21. A potrebujem vaciu trysku 0.84-0.89-0.91. Dasa kupit dakujem
Pavel [31.03.2019 21:08:43]
Poradte, kde zozeniem hl. trysku (sadu) so zavitom M7, prietok 140, 150, 160, 170... Skuter Malaguti Madison 125 - zvacseny valec na 170 ccm Dakujem - Pavel
Petr Hloušek [24.09.2017 16:42:46]
Dobrý den pane Burgere, vlastním Ariel 557 SV r.v. 1929 a chtěl bych se zeptat jaká je vhodná tryska do karburátoru Jamal původně jsem měl trysku 170 a nyní mám trysku 140 a pořád se mě zdá že spotřeba je vysoká cca 6 l na 100 km. Dále se chci zeptat na únik oleje z klikové skříně odvzdušněním při startování a po nastartování je abnormální při jízdě jen odkapává. Děkuji za odpověď. S pozdravem Petr Hloušek.

Vaše meno
Váš e-mail
Vašu adresu uvidí len administrátor
Váš komentár

IP Adresa: 44.192.254.173