slovak ariel club in english about us in english

Kartre - leštiť či pieskovať?

Kartre - leštiť či pieskovať?

Crankcase covers – polishing or sandblasting?

Chcem sa v vami podeliť o skúsenosti s renováciou karterov pre motor Ariel. Keď som pridal fotografiu leštených karterov do diskusnej skupiny na Facebook-u, zrazu sa začali objavovať názory, či to tak malo alebo nemalo byť a či to nebolo treba spraviť inak. Nechcem nikomu vnucovať svoj názor. Ponúkam len porovnanie metódy opracovania a výsledný produkt. Ako prvé som opracoval kartre pre Ariel 500 OHV r.1928 a použil som brúsne plátno zo zrnom 120. Očistené kartre som nahrubo vybrúsil, a potom som prešiel na plátno so zrnom 220. Všetky plochy som sa snažil opracovať čo najlepšie, no zároveň som sa snažil zachovať aj chyby od liatia, ktoré zanechal už výrobca. Hlboké ryhy spôsobené používaním motocykla v dobách dávnych som tiež ponechal. Zdalo sa mi vhodné zachovať takto aspoň časť z histórie  tohoto motora. Keďže som používal vhodné elektrické náradie, brúsenie očistených karterov zabralo zhruba  2 hodiny. Na leštenie som používal handrový kotúč a zelenú pastu. Zvyšky pasty som po doleštení odstránil priemyselným čističom. Dobrý je však aj technický benzín. Časovo to zabralo tiež zhruba 2 hodiny. Výsledný efekt bol možno až príliš vysoko lesklý, a tak som kartre ešte prebehol kotúčom z podobného materiálu ako metla, aby som dosiahol čiastočné zmatnenie.

I would like to share with you my experience from restoration of Ariel engine crankase covers. When I posted photographs of polished covers on Facebook, suddenly opinions appeared that it should have been done differently and so on. I don´t want to impose my opinion, I just want to compare different methods and the results. At first I worked on 1928 Ariel 500 OHV covers and I used 120 granulation sandpaper. I cleaned the covers, sanded it and moved on to a sandpaper with 220 granulation. I tried to treat all of the surfaces as good as possible but I also tried to preserve the small defects from casting by the producer. Also the deep scratches caused by using the motorcycle in the past were preserved. It seemed right to me to leave some of the small defects as a part of this engine´s history. Since I mostly used electrical tools the whole procedure took me about two hours. For polishing I used a cloth disc and green paste. The remains of the paste were removed by industrial cleaner but a technical gasoline would do the job as well. It took another two hours approximately. The result was that the cover surface was too shiny and so then I used a brush disk to give the surface a mat effect.

Pre druhé kartre z Ariela 500 OHV r.1927 som použil opieskovanie balotínou. Jedná sa o drobné sklené guličky. Je to vlastne materiál, ktorý používajú cestári na dosypávanie do čerstvo nastriekaných čiar a práve vďaka tomu v noci odrážajú svetlo. Kartre som najskôr len zbežne opracoval plátnom 120 a  opieskoval balotínou. Drobné guličky dočistili nedostatky po odmastení a zaklepali škrabance. Povrch sa mi stále zdal moc drsný, preleštil som ho teda tiež prúteným kotúčom pre zrazenie prípadných drobných vrstiev, v ktorých by sa v budúcnosti mohli ukladať nečistoty. Časovo to zabralo približne 3 hodiny.

The surface treatment of the other crankcase covers from 1927 Ariel 500 OHV was done by Ballotini glass beads blasting media. Basicaly this blasting material consists of tiny glass beads used by the roadmakers to make the lines on the pavement reflective. At first I just quickly sanded the covers with a sandpaper of 120 granulation and then sandblasted them with glass beads. Tiny beads removed all of the dirt and flattened the scratches. The surface still seemed too rough to me so I polished it with a brush disc also to smoothen the thin layers in which the dirt could build up in the future. This took me about 3 hours.

Pre úplnosť musím priložiť aj kartre opracované chemickým leštením. Ja osobne som túto technológiu nepoužil, ale pre Mirkov Ariel 557 r.1930 bola použitá práve táto metóda a výsledný efekt sa mi osobne zdá veľmi dobrý. Motor bol chemicky leštený v roku 2010 a stále vyzerá veľmi dobre. Predný kryt rozvodu bol ale po chemickom leštení ešte preleštený na handrovom kotúči. Majiteľovi sa totiž nepáčil.

To make things complete I also enclose the covers treated by chemical polishing. I have never used this method before, but for Mirko´s 1930 Ariel 557 this procedure was chosen and the result seems very good to me. The engine was polished chemicaly in 2010 and it still looks good now. The front timing cover though was once more polished by cloth disc after the chemical polishing. The owner just did not like it.

Ja som použil leštenie pre motor 557 SV r.1928 pred pár rokmi a vysoký lesk sa stratil zhruba do dvoch rokov. Teraz motor dostal primeranú patinu a už sa nik nepozastavuje nad tým, že v čase výroby motora na leštenie vo fabrike určite nikto nemal čas, a že to určite nemalo tak byť.

I polished the 1928 557 SV engine few years ago and the shiny effect vanished in two years. Now the engine has an appropriate patina and nobody now argues that in time of production noone had time for polishing and that it could not be like that.

Prikláňam sa k názoru, že ak sa vám podarí zohnať motocykel v pôvodnom stave, bolo by asi dobré vykonať na ňom čo najmenej úprav a zachovať ho v čo najpôvodnejšom stave. Vtedy by som nepovažoval za vhodné snažiť sa ho akokoľvek "vylepšiť". Väčšinou sa nám však podarí zohnať len nejaký vrak a diely na starší motocykel lepíme dlhodobým sledovaním internetu a návštevami rôznych búrz. V tomto prípade u motocykla "Made in Chotusice" sa nebránim menším úpravám. Veď nakoniec motocykel aj tak bude musieť dostať nový lak a nikoho nebude chcieť presvedčiť o tom, že je to obzvlášť zachovalý originál. Rozhodnite sa sami, ktorú metódu opravy vašeho motocykla zvolíte. Na fotografiách si však už teraz môžete pozrieť výsledný efekt toho, čo som spravil ja a ako to vyzeralo po pár rokoch.

I agree that if you manage to buy a motorcycle in an original condition, you should modify as least as possible and leave it in an original condition as much as possible. In that case I would not consider such modifications as appropriate. But most of the times we are capable only to get hold of an old wreck and we are trying to buy the missing parts  on internet or some Exchange. In this case of motorcycle „Made in Chotusice“ I do not hesitate with small modifications. The bike is going to get the new paintjob anyway and nobody will ever examine whether it is in an original condition. You decide which  method you will choose. But you can even now see the results of what I have done and how it looks after some years of riding.

Burger Karol

Translated by Rastislav Chmelár

 

Hodnotenie dokumentu


počet hodnotení: 10

Komentáre

Žiadne komentáre
Vaše meno
Váš e-mail
Vašu adresu uvidí len administrátor
Váš komentár

IP Adresa: 44.192.254.173