slovak ariel club in english about us in english

nepodceňujte vyrovnanie rámu vášho motocykla

Nepodceňujte vyrovnanie rámu vášho motocykla

Don´t underestimate the alignment of your motorcycle frame

Rovný rám je základ bezpečnej jazdy. Neraz však stretneme na cestách motocykle, ktoré ani zďaleka nepripomínajú jednostopé vozidlo. Kríženie kolies viditeľné voľným okom je pri jazde veľmi nebezpečné. V prípade brzdenia alebo šmyku sa takéto vozidlo chová nekontrolovateľne, čo môže mať za následok nebezpečnú situáciu končiacu haváriou. Je preto potrebné na to myslieť už pri renovovaní svojho miláčika a nezanedbať potrebnú kontrolu rámu a prednej vidlice.
Properly aligned frame is the basis of a safe ride. Often though we are able to see motorcycles which are hardly to be called „single track vehicles“. It is very dangerous riding on a motorcycle on which is even visible by eye how the wheels are not aligned vertically, horizontally or both. In a case of braking or skiding such vehicle is basically out of control and the whole situation may end in an accident. Therefore it is necessary to think about it already during the proces of restoration of your motorcyle and not to neglect the needed inspection of the frame and the front fork.

Za dlhé roky používania dostali motocykle často poriadne zabrať nedostatočnou údržbou, nevhodným používaním či haváriou, alebo len dlhodobou jazdou v ťažkom teréne. Po skončení svojej životnosti mnohé končili v zberných surovinách, alebo len tak niekde odložené, čakajúc na svojho spasiteľa, ktorý sa rozhodol vdýchnuť im späť život, aby ďalej prinášali radosť z jazdy svojmu majiteľovi, alebo len náhodnému okoloidúcemu vyčarili úsmev na tvári a nostalgickú spomienku z jeho mladosti. Keď sa tak raz stane a vy sa rozhodnete zachrániť  nejakého veterána, nezabudnite na kontrolu rámu a vidlice. Zanedbanie tohto úkonu môže mať na vás nemalé finančné nároky. Rozoberať už nalakovanú a zostavenú motorku, nechce pravdepodobne žiaden z nás. Nehovoriac o tom, že po zrovnaní je často potrebné nanovo lakovať poškodené časti. Sám som v minulosti spravil takúto chybu a neskôr som musel motocykel kompletne rozobrať. Tak ako sa človek pustí s elánom a nadšením do renovácie a neskôr mu postupné problémy odoberajú zo síl a neraz dokážu projekt natiahnuť na niekoľko rokov, dokáže podobný problém s dvomi stopami odhryznúť veľký kus z tej radosti, čo prichádza po dokončení projektu.

Throughout the long years in use the motorcycles often suffer by insufficient maintenance, misuse, accidents or long term heavy offroad use. Many of them ended up in scrap yards or just put away in some sheds waiting to be found  by some enthusiasts who decide to bring them back to life. To bring joy to the owner or a nostalgic memories to the viewer just passing by. When this happens and you decide to save some oldtimer don´t forget to inspect the frame and the front fork. The neglect of this inspection can cause a lot of troubles and of course great expences in future. Probably no one wants to dismantle the finished motorcycle again not to mention that some parts have to be repainted again after dismantling. I have done this mistake in the past and I had to take the motorcycle apart. As you get to work with enthusiasm the later problems take away your power and will to go on and often the time spent on renovation project stretch out to years. And such issue with frame alignment may bite a great peace of that enthusiasm coming at the final stage of the project

Z vlastnej skúsenosti viem povedať, že také to domácke zrovnávanie v dielni nikdy nedopadlo dobre a problém sa prejavil zasa na inom mieste, alebo sa znova vrátil. Najlepšie výsledky sa nám dostavili pri zrovnávaní na stolici. Dokáže sa tu za pomoci prípravkov simulovať presné uchopenie motora, krku a uchopenia zadnej osy, čo zaručuje dodržanie potrebných rozmerov rámu so všetkými jeho úchytmi a taktiež umožňuje samostatne pohnúť každou časťou rámu ľubovoľným smerom. Je preto možné zrovnať napríklad  vyosený krk rámu, čo je často spôsobené tým, že motocykel používal postranný vozík, bez toho aby sme pri zrovnávaní zmenili rozmer uchopenia motora, alebo polohu zadnej osy.  Rámy motocyklov so "sajdkou", sú často vykrútené ako luk a po zrovnaní sa rady vracajú do rokmi používaného tvaru. Vtedy sa často po zrovnaní rám zohreje, na niektorých problémových miestach a nechá vychladnúť. Ak rám pri následnej kontrole po uvoľnení, o približne 1 – 2 dni, nezmenil svoj tvar v kontrolných bodoch, môžeme pokračovať v renovácii motocykla.

From my own experience I can say that frame straightening done in the garage never ended up good and the problem reappeared somewhere else or just returned. The best results we got were by using a frame straightening machine. By using special tools and grips it is capable of precise holding of the engine, steering stem, and rear axle what guarantees the needed dimensions of the frame and its brackets will be achieved and also it is possible to move any part of the frame when held in the machine. It is then possible for example to straighten the steering stem that is off axis what is often caused by using the sidecar on the motorcycle. This can be done without moving any other part of the frame, brackets or rear axle. The frames of the motorcycles riding with sidecars are often bent like bows and even after straightening they tend to return to their former twisted shape. In such cases the frame needs to be heated up while straightening and then left to cool down. If the inspection of the frame alignment done one or two days after the straightening was done shows no dimension changes in the frame check points then we can go on with the renovation.

Zo skúsenosti však viem, že túto prácu je vhodné nechať si spraviť u odborníkov. Majú v tom väčšiu prax a tiež majú vyrobené prípravky na uchytenie rámu, často renovovaných druhov motocyklov. Nebudete teda musieť laborovať s návrhom vhodného prípravku, alebo riskovaním poškodenia karteru použitého namiesto prípravku pri zrovnávaní často veľmi tuhých rámov, hlavne u starších druhov motocyklov.

I highly recomend  leaving this job to professionals. They have a lot of experience and also tools and gadgets for securing the frame into the straightening machine. You will not have to ponder and manufacture the tools or brackets yourself. Also you reduce the risk of damaging any part of the bike especially when straightening often very rigid frames of the older motorcycle types.

Zrovnávacie stolice používajú motoopravovne renomovaných značiek, ale na internete nájdete aj zopár nadšencov zameraných práve na veterány, ktorí vám iste radi pomôžu. S motocyklami Ariel nám už roky pomáha motofanúšik Roman Fedor z Kláštora pod Znievom.  www.rovnanieramov.sk  .

The straightening machines are being used by shops of renowned brands but it is also possible to find few enthusiasts oriented directly on oldtimers who will be happy to help you out. A great help for our Ariel motorcycles is provided by a great motorcycle fan Roman Fedor from Kláštor pod Znievom. www.rovnanieramov.sk

 

 

Tak hor sa do práce a nech sa Vám darí priatelia

So let´s get to work and may you all prosper my friends

 

                                                                                 s láskou pre Vás spracoval Karol Burger

                                                                                   written with love by Karol Burger

 

Slovenský Arielklub.     Preklad-translation    /   Rastislav Chmelár

 

Hodnotenie dokumentu


počet hodnotení: 3

Komentáre

attila kováč [30.07.2023 21:34:40]
rovnáte aj yamaha 1100 xvs
Lukáš [08.10.2022 21:38:48]
Zdravím chcem sa opýtať ci zrovnavate aj rám zo stvorkolky
Herbert Schoßböck [08.11.2021 08:22:42]
Hallo Karol , kannst du mir meinen Sunbeam Rahmen mit Gabel Model 9 1935 Richten er ist durch einen Brand leicht verzogen. Ich suche auch für meine Ariel VH 32 einen Kpl Ruckdämpfer mit Ritzel . Liebe Grüße Herbert
Otto koukal [09.07.2020 08:28:34]
Karle dobrý nápad měl jsem také problémy doma se to těžko rovna

Vaše meno
Váš e-mail
Vašu adresu uvidí len administrátor
Váš komentár

IP Adresa: 44.192.254.173