Oravský je za nami

Oravský je za nami

Orava rally is over

Dojazdené! Oravský je za nami. Krásna príroda Oravy, všade pokosené polia a medze. Na ostrbách sa sušilo seno. Takáto príroda sa už vidí málo kde. Imrovi sa tento rok podarilo naplánovať trať krásnymi zákutiami Oravy. Termín stretnutia doladil na obdobie, kedy sa kosili sená a všade sa pohybovali traktoríky s vlečkami obloženými senom do popuku. Seno voňalo všade vôkol a táto vôňa bola ako droga, nevedel som sa jej nabažiť.

 

Orava rally is over and we had a great ride. Beautiful countryside of Orava, mown fields all around. The hay being dried by a warm sun. It is hard to find a place like this somewhere else. Imro managed to plan a track through beautiful places of Orava this year. He set the date to a time when the hay was being cut and tractors with their trailers full of hay were moving through the fields everywhere. We could smell the dazing scent of the hay and it was like a drug tha I just could not get enough of.

 

Jazdilo sa pohodlne. Deň nebol príliš horúci a búrka z tepla, čo zasiahla zopár účastníkov, odišla  tak rýchlo, ako aj prišla. Parná lokomotíva úzkorozchodnej železnice z Oravskej Lesnej vozila účastníkov stretnutia na vyhliadku do hôr. Pri spiatočnej ceste sa nám síce zarezával dym do očí, no my sme boli aj tak poctení. Veď táto babička na uhlie je minimálne taká staručká, ako naše stroje. Zaslúži si úctu a aj ľudia, čo sa o ňu starajú.

The riding was comfy. The day was not so hot and the storm that came and surprised some rides vanished as fast as it appeared. The steam engine of the Oravská Lesná narrow gauge railway drove the rally attendants for a sightseeing tour to the mountains. The peppery smoke from the engine was getting to our eyes but we felt honoured to take this ride. This old coal fed lady is at least as old as our machines. It deserves the respect as well as people who take care of it. 

 

Kvôli búrke bola časť trate presmerovaná trocha iným smerom a preto sa nám nepodarilo dostať na vyhliadku ku Kristovmu krížu, odkiaľ je celá Orava ako na dlani. Večer sme však už pokračovali podľa plánu. V príjemnom posedení Ranča u Ediho sa dobrá nálada šírila ako tá vôňa sena. Sedelo sa do neskorých večerných hodín. Žinčica a korbáčiky nemohli na Orave chýbať.

The track was changed a little due to the storm and we could not get to the viewpoint by the Christ Cross from where the whole region of Orava could be seen. But already in the evening we were back on the plan. We enjoyed a pleasant evening party at Edi´s ranch where that scent of fresh hay was spreading in the air. We sat and talked till night. Žinčica (sheep buttermilk) and korbáčiky (braided cheese strings) could not be missing here in Orava. 

.

 

Ráno sme sa ešte nechali povoziť po Oravskej priehrade loďkou pod vedením starého morského vlka. Potom sme sa presunuli na výstavu do hotela Studnička, kde nás čakala výnimočná kapustnica. Odpočinutí, s kopcom zážitkov a s úsmevom na tvári, sme sa pobrali domov.
Oravský veterán nemal chybu. Teším sa na stretnutie o dva roky .

In the morning we took a nice ride on a boat on Orava dam under a supervision of an old sea wolf. Then we went to an exhibition to Studnička hotel where a fantastic sauerkraut soup was served. Relaxed, a load of new experiences and a smiles on our faces we headed back home.

Orava veteran rally was just perfect. I look forward to come over again in two years.


Karol Burger

Karol Burger

Translated by Rastislav Chmelár

 
 

Hodnotenie

Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár


Vašu adresu uvidí len administrátor


UPOZORNENIE: Zaznamenávame Vašu IP adresu. Vyhnite sa prosím vulgarizmom a nenávistným prejavom.