slovak ariel club in english about us in english

Porovnanie hláv motora Ariel 500 1927-30

Porovnanie hláv motora Ariel 500 1927-30

Comparison of 1927 - 30 Ariel cylinder heads

Najväčší z Anglických motocyklových konštruktérov Jack Sangster sa podpísal pod vývoj motocyklov Ariel od roku 1925. Kedy prestal pracovať pre spoločnosť J.A.P. a naplno sa pustil do vývoja motorov pre spoločnosť Ariel. Z dôvodu krátkosti času už nestihli uskutočniť príliš veľké zmeny na modeloch pre sezónu 1926, no na výstave Olympia show v Septembri 1926 spôsobili nové modely motocyklov Ariel pre rok 1927 doslova ošiaľ. Ariel sa stal ikonou a záujem oň prekonával očakávania. Kým v roku 1926 sa predalo 5 500 kusov. V roku 1927 to už bolo 12 200 kusov a v roku 1929 dokonca 19 000 kusov motocyklov. V krátkosti vám teraz prestavíme niektoré zmeny na hlave motora Ariel 500 podľa roku výroby. Hlava a valec motora 500 ohv z roku 1926 sa použili aj pre rok 1927 u modelov C a D pribudol však model E s dvomi výfukmi. Pre rok 1928 prebehli motory ďalšími úpravami. Zlepšilo sa chladenie pomocou dlhších rebier. Zdvíhacie tyče ventilov sa skryli do elegantných rúrok a vrchná skrinka rozvodu bola zmenená na oceľo liatinovú. Stále však u modelového radu zostávali jedno výfukové modeli C a D . Elegantný model E Super Sport  však zaznamenal dvojnásobný predaj oproti roku 1927. V roku 1929 sa už jedno výfukové modely C, D nevyrábali a modelový rad 500 ohv bol doplnený a vyrábali sa  modely E a F.  Hlavy valcov prešli opäť zmenou a vrchný rozvod bol opäť umiestnený do plechových držiakov. Tento krát zaistený štyrmi skrutkami. Na valci pribudlo kontrolné okienko pre nastavovanie vôle a zdvíhacie tyče boli skrátené. Tiež sa začala produkcia malého motocykla s obsahom 250 cc. V prvom roku sa podarilo vyrobiť úžasných 7 800 kusov. Pre rok 1930 bola upravená hlava o otvor na mazanie sacieho ventilu a modelový rad rozšírený ešte o model G Special so zvýšeným kompresným pomerom  a upravenou vačkou. Tichší chod zabezpečovali prídavné pružiny v hornom rozvode, ktoré pomáhali udržať ventilové vahadlo v spojení so zdvíhacími tyčami. Tohoto z časti závodného modelu sa podarilo vyrobiť v roku 1930 spolu 844 kusov.

 

The greatest of the english motorcycle engineers Jack Sangster was signed under the development of Ariel motorcycles from 1925. He left J.A.P company and fully started to develop engines for Ariel company. Due to a short time no significant changes were visible on 1926 models, but during the Olympia exhibition in September 1926 the new Ariel models for 1927 literally made people crazy. Ariel became an icon and the interest of customers exceeded all expectations. While in 1926 5,500 motorcycles were sold, in 1927 the sales increased to 12,200 and in 1929 to 19,000 motorcycles. Now we are going to present a brief list of changes made on Ariel 500 cylinder heads according to the production years. The cylinder and the head of 1926 500 OHV engine was used also in 1927 C and D models but also the E model with two exhausts was introduced. During 1928 another modifications were made on the engines. The cooling was improved by longer cooling fins. The valve pushrods were hidden in nice tubes and the upper timing case was made of cast iron. The C and D models with one exhaust remained in production. On the other hand the sales of elegant E Super Sport model doubled comparing to 1927. In 1929 the single exhaust C and D models were not produced anymore and the 500 ohv models were supplemented by E and F models. The cylinder heads went through changes and the upper timing was placed again to the metal plate mounts secured by four screws. The cylinder head got a new inspection opening for valve clearance adjustment and the pushrods were shortened. Also a production of a small 250 cc motorcycle has started. An amazing number of 7,800 motorcycles were produced during the first year. For 1930 the cylinder head was modified by the hole designed to lubricate the intake valve and the G Special model with higher compression ratio and modified camshaft was introduced. To reduce the engine noise the auxiliary valve springs in the upper valvetrain were added which helped the rocker to keep in touch with the pushrods. In 1930 844 pieces of this partially racing model were produced.

   
    

Ariel 500 OHV r. 1926 - 27 model C , D

          Ariel 500 OHV, 1926 – 27  C and D model
        

Vyrobené spolu 1926 - 1425 ks , 1927 - 3250 kusov.

      Production: 1926 – 1,425 pcs, 1927 – 3,250 pcs

 

                  

Ariel 500 OHV r. 1927 model E

                       Ariel 500 OHV, 1927 E model
                       

vyrobené  1927 - 900 kusov.

                       Production: 1927 – 900 pcs

 

                 

Ariel 500 OHV r. 1928 model C , D

                Ariel 500 OHV, 1928 C and D model
                   

vyrobené spolu 1928 - 2 700 kusov.

                      Production: 1928 – 2,700 pcs

 

               

Ariel 500 OHV r. 1928 Super sport

                  Ariel 500 OHV, 1928 Super sport
                       

vyrobené 1928- 1 700 kusov.

                    Production: 1928 – 1,700 pcs

 

                     

Ariel 500 OHV r. 1929 model E , F

                     Ariel 500 OHV, 1929 E model
                  

vyrobené spolu 1929 - 4 750 kusov.

                    Production: 1929 – 4,750 pcs

 

                

Ariel 500 OHV r. 1930 model E , F , G

               Ariel 500 OHV, 1930 E, F, G models
             

vyrobené spolu 1930 - 5454 kusov

                     Production: 1930 – 5,454 pcs

 

  

              Pomocné pružiny horných vahadiel

               Motora Ariel 500 ohv rok 1930

                          model G Special

Auxiliary upper rocker springs of 1930 Ariel 500                 OHV G Special model engine

 

Tak nech vám to už jazdí priatelia.

So let the bikes be riding  my friends.

 

za Slovenský Arielklub

for Slovak Ariel club

 

Burger Karol

Translated by Rastislav Chmelár

Hodnotenie dokumentu


počet hodnotení: 3

Komentáre

Žiadne komentáre
Vaše meno
Váš e-mail
Vašu adresu uvidí len administrátor
Váš komentár

IP Adresa: 44.192.254.173