Produkcia motocykolv Ariel r.1926-1930 podľa modelov

Produkcia motocyklov Ariel r. 1926-1930 podľa modelov

Ariel motorcycles production in 1926-1930 according to models

 

Rok výroby                                                        Ťažkej váhy                                    Ľahkej  váhy                Spolu
 1926                                                                       5,500                                                                 0                          5,500
 1927                                                                     12,200                                                                 0                        12,200
 1928                                                                     13,200                                                                 0                        13,200
 1929                                                                     11,200                                                          7,800                        19,000
 1930                                                                       9,000                                                          4,300                        13,300
 Spolu                                                                     51,200                                                        12,100                        63,200

 


V predošlej tabuľke si môžete vyhľadať ročnú produkciu všetkých motorov v spoločnosti Ariel works L.t.d.Birmingham v období 1926-1930. V nasledujúcej si jednotlivé ročníky rozdelíme podľa motocyklov a modelov.

In the previous chart you can see the yearly production of all engines in Ariel works L.t.d. Birmingham during 1926 – 1930. In the following one we will segment the yearly production numbers according to motorcycle models.

 

 Skupina celkom Priemerná ročná
produkcia modelu.
 Modelu celkovo  Model  1926  1927  1928  1929  1930
 Spolu  Predpoklad
SV
29,061
        3,066      15,329     A

4,966
    2,659    6,060   3,740   1,870   1,000
        2,746       13,732     B        882    2,010   4,380   4,070   2,300
 OHV
20,179
        1,351         4,053     C        873    1,990   1,190    
        1,107         3,322     D        552    1,260   1,510    
        1,340         5,360     E           900   1,700   1,580   1,180
        3,300         3,300     F           3,170   3,430
           844            844     G                844
 Colt
11,680
       2,160         4,320   LB           3,090   1,230
       3,475         6,950   LF           4,350   2,600
          410            410   LG                410
     60,920    4,966    12,200  12,520  18,130  13,084

 

zdroj dát: Ralph Hawkins , Roger Gwynn

data source: Ralph Hawkins, Roger GwynnPridávame krátky prehľad označovania motorov, rámov a prevodoviek podľa ročníkov.

We add a short review of the engines, frames and gearboxes marking according to production years.
 

 Ročník  Model označenie rámu  označenie motora  označenie prevodovky
 1926  A,B,C,D  P  P  SL
 1927  A,B,C,D,E  V  V  QL
 1928  A,B,C,D,E  W  W  QL
 1929  A  H  H  Sturmey Archer
 1929  B,E,F  H  H  QDL
 1929  LB,LF  L  L  RP
 1930  A  K  K  Sturmey Archer
 1930  B,F,G,E  K  K  QDL
 1930  LB,LF,LG  L  H  RP
 1931  VB,VF,VG  N alebo K  N  BA
 1931  SB,SF,SG  S  S  BA
 1931  MF  J  A  RP
 1931  LB,LF  J  J  RP
 1931  4F  R  R  BA

 

 

 

 

 

 

Hodnotenie

Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár


Vašu adresu uvidí len administrátor


UPOZORNENIE: Zaznamenávame Vašu IP adresu. Vyhnite sa prosím vulgarizmom a nenávistným prejavom.