slovak ariel club in english about us in english

Produkcia motocykolv Ariel r.1926-1930 podľa modelov

Rok výroby    
                                                   Ťažkej váhy
                                   Ľahkej  váhy
               Spolu
 1926                                                                       5,500
                                                                0                          5,500
 1927                                                                     12,200
                                                                0                        12,200
 1928                                                                     13,200
                                                                0                        13,200
 1929                                                                     11,200                                                          7,800                        19,000
 1930                                                                       9,000                                                          4,300                        13,300
 Spolu                                                                     51,200
                                                       12,100                        63,200


V predošlej tabuľke si môžete vyhľadať ročnú produkciu všetkých motorov v spoločnosti Ariel works L.t.d.Birmingham v období 1926-1930, V nasledujúcej si jednotlivé ročníky rozdelíme podľa motocyklov a modelov.


 Skupina celkom
Priemerná ročná
produkcia modelu.
 Modelu celkovo
 Model  1926  1927  1928  1929  1930
 Spolu  Predpoklad
SV
29,061
        3,066
     15,329
    A


4,966
    2,659
   6,060
  3,740
  1,870
  1,000
        2,746       13,732     B        882    2,010   4,380   4,070   2,300
 OHV
20,179
        1,351         4,053     C        873    1,990   1,190    
        1,107         3,322     D        552    1,260
  1,510    
        1,340         5,360     E           900   1,700   1,580   1,180
        3,300         3,300     F           3,170   3,430
           844            844     G                844
 Colt
11,680
       2,160         4,320   LB           3,090   1,230
       3,475         6,950   LF           4,350   2,600
          410            410   LG                410
     60,920    4,966    12,200  12,520  18,130  13,084


zdroj dát: Ralph Hawkins , Roger Gwynn

Pridávame krátky prehľad označovania motorov, rámov a prevodoviek podľa ročníkov.


 Ročník  Model označenie rámu
 označenie motora
 označenie prevodovky
 1926  A,B,C,D  P  P  SL
 1927  A,B,C,D,E  V  V  QL
 1928  A,B,C,D,E  W  W  QL
 1929  A  H  H  Sturmey Archer
 1929  B,E,F  H  H  QDL
 1929  LB,LF  L  L  RP
 1930  A  K  K  Sturmey Archer
 1930  B,F,G,E  K  K  QDL
 1930  LB,LF,LG  L  H  RP
 1931  VB,VF,VG  N alebo K
 N  BA
 1931  SB,SF,SG  S  S  BA
 1931  MF  J  A  RP
 1931  LB,LF  J  J  RP
 1931  4F  R  R  BAHodnotenie dokumentu


počet hodnotení: 4

Komentáre

Žiadne komentáre
Vaše meno
Váš e-mail
Vašu adresu uvidí len administrátor
Váš komentár

IP Adresa: 3.219.31.204