slovak ariel club in english about us in english

Ružomberská Ruža XIX ročník

Ružomberská Ruža XIX ročník

Ružomberok Rose XIX annual meeting

Áno priatelia, už je to 19 rokov, čo nás Ružomberský automotoklub sprevádza po cestičkách v okolí Liptova, Oravy a Turca . Stretnutie s dlhoročnou tradíciou - Ružomberská Ruža pozná snáď každý priaznivec veteránizmu na Slovensku, a jej dobré meno sa šíri aj v okolitých krajinách. Tento rok sa Ruža konala v termíne 17-19. 6. 2016.

Yes my friends, it is already 19 years that Ružomberok automotoclub accompanies us on the roads around Liptov, Orava and Turiec region. The annual meeting with a long history – Ružomberok Rose is well known among old-timer fans in Slovakia but its reputation is spread also through other countries. This year the Rose took place from 17th to 19th June 2016.

Centrom podujatia bola Hrabovská dolina v Ružomberku. Slnečné počasie nám prialo. Krásne kostýmy a úsmev na tvári účastníkov potešil aj náhodných okoloidúcich. Podujatia sa zúčastnilo 128 posádok, 97 automobilov, 27 motocyklov a 4 trojkolky. Ich posádky pochádzali zo Slovenska , Poľska aj Česka. Trať viedla cestami druhej triedy okolo Liptovskej Mary v celkovej dĺžke 110 km. V piatok mali účastníci možnosť kúpania sa v termálnom kúpalisku v Lúčkach a večer sme už trávili pri živej hudbe. Všade sa šírila dobrá nálada. Ani sa mi nechcelo ísť spať.

The meeting took place in Hrabovská valley in Ružomberok. We were enjoying the sunny weather. Beautiful costumes and smiles on the faces of participants lightened the day of people going by. The meeting was attended by 128 vehicle crews, 97 automobiles, 27 motorcycles and 4 threewheelers. The riders came from Slovakia, Poland and Czechia. The route lead by the second class roads around Liptovská Mara dam and it was 110 kilometers long. On Friday the participants could swim in thermal swimming pool in Lúčky and spend the evening by listening to live music. The place was filled with good mood. I did not even want to go to bed.

Ráno sme však už museli potešiť návštevníkov, ktorí sa na Ružu zbiehajú zo širokého okolia.  Výstavu na námestí Ružomberku ľudia radi navštevujú doslova v rodinných kruhoch. Stretnete tu starých rodičov s vnúčatami, mladé páry z deťmi aj bez detí či zamyslených samotárov. Pestrosť Ruže láka široké masy . Organizátori sa nebránia pripustiť do súťaže aj mladšie stroje, ak ich posádka dokáže byť zladená a usmievavá. Tento rok sa dokonca zúčastnila aj partia nadšencov na krásnych traktoroch.

But in the morning we had to please the visitors of Rose who gather from all around places. The whole families come to the exhibition on Ružomberok town square. We meet grandparents with their grandchildren, young couples with their kids or loners enjoying the show here. The variousness of the Rose attracts people. The organizers do not hesitate to let even younger machines to show up, especially when the vehicle crew is time matching and positively tuned. Actually this year also a bunch of tractor fans on their machines came and joined the show.

Po štarte sme sa už presúvali s krátkymi prestávkami na občerstvenie do Jasnej, kde sa konal obed. Tiahly kopec preveril pripravenosť nejednej posádky a príroda akoby cítila , že si zaslúžime aj my trochu pomoci , poslala nám jemný vánok na chladenie staručkých tátošov. Dobre najedení a príjemnou prechádzkou okolo plesa odpočinutí sme sa pobrali do obce Pavčina Lehota , zajazdiť si na bobovej dráhe. Potom druhou stranou Mary do obce Sielnica, kde sme sa občerstvili  v kolibe Gráta a šup ho späť do Hrabova, kde bol cieľ nášho podujatia.

After the start we moved on only with short breaks to Jasná where we had lunch. The long uphill ride examined the readiness of many vehicle crews and it seemed that the nature itself felt we all needed a little help. It sent us a pleasant breeze to cool down our old iron steeds. Well fed and relaxed by a pleasant walk around the glacier lake we went to Pavčina Lehota village to take a ride on the bobsled run. Then we took a ride by the other side to Sielnica village where we had another break in Gráta hut and then hooray back to Hrabovo where we finished our trip.

Účastníci sa tiež mohli v priebehu prestávok zapojiť do troch súťaží, ktorých vyhodnotenie spestrilo večer okorenený množstvom ocenení. Boli udelené poháre primátora  mesta Ružomberok, poháre ARIEL klubu Slovensko a poháre Automotoklubu Ružomberok. Celkovo 34 pohárov. Automotoklub Ružomberok tiež udelil ocenenie Ing. Vladimírovi Koštialovi za činnosť, ktorú vyvíjal pri zlúčení AHV a ZZHV. Po vyhlásení pokračovala zábava pri diskotéke až do skorého rána. 

The participants could also join three contests during the breaks and the evening was then spiced with announcing the winners and their awards. There were Ružomberok mayor trophies, Slovak Ariel club trophies and Automotoklub Ružomberok trophies awarded to the winners. 34 trophies overall. Automotoklub Ružomberok also awarded Ing. Vladimír Koštial for his activities during merging of AHV and ZZHV. After the prices were awarded the fun continued till the early morning at the disco.

 

 

 

 

 

 

 

Po raňajkách pre účastníkov bola pripravená jazda kabínkovou lanovkou na Malinô Brdo, kde sa pre nás na Májekovej chate varila kapustnica. Návratom z Malina bol zraz ukončený, no nám to nedalo a ešte sme museli skúsiť jazdu v závese ponad vodnú nádrž v neďalekej Tarzánii. Nedá mi nedodať ,, ako vždy aj tento rok , bola Ruža skvelá"

Najstarší automobil - Dodge Touring 4 Door rv. 1923 Peter Čechovský Česko.

Najstarší Motocykel - AJS 800 rv. 1926 Marian Daníšek Slovensko

Najmladší vodič na podujatí - Viktória Višňovská Jawa Pionier rv .1958

After the breakfast a ride on the cable car was booked to Malinô Brdo where the popular sauerkraut soup was cooked on Májeková cottage. By returning to Malinô Brdo the meeting came to an end. But as always we could not resist and we had to try a zip line over the pond in Tarzania. I just have to say „as always even this year the Rose was just great.“

The oldest automobile – 1923 Dodge Touring 4 door, Peter Čechovský, Czechia

The oldest motorcycle – 1926 AJS 800, Marián Daníšek, Slovakia

The youngest rider – Viktória Višňovská, 1958 Jawa Pionier

Teším sa na budúci ročník. Bude to už XX výročie a to si žiada niečo výnimočné. Možno by sme pre ten dvadsiaty ročník mohli prekvapiť usporiadateľov aj my, účastníci, a pokúsiť sa im pomôcť napríklad len nejakou drobnosťou do tomboly. Ja sa o to určite pokúsim, za tých 20 rokov s nami si to určite zaslúžia.

I look forward to the next year Rose. It will be the 20th annual meeting and needs to be really special. Maybe even we as participants could surprise the organizers for example by some lottery prices or something like that. I will definitely try my best to do so...they surely deserve it for those 20 years with us.

Karol Burger

Slovenský Arielklub

 

Translate - Rastislav Chmelár

Hodnotenie dokumentu


počet hodnotení: 4

Komentáre

karol [28.12.2016 14:05:49]
ten úžasný pohľad na Helku tesne pred cieľom stojí za to.
Gallay Daniel [28.06.2016 17:55:16]
super akcia

Vaše meno
Váš e-mail
Vašu adresu uvidí len administrátor
Váš komentár

IP Adresa: 44.192.254.173