slovak ariel club in english about us in english

S Arielom v Normandii

S Arielom v Normandii

In Normandy with Ariel

Na začiatku tohoto zážitku bol telefonát od Pala z Radimova. Čau Karči, čo robíš od 3.-9. júla? Neviem. Ideme do Francúzka na zraz. Ideš? Idem! Bolo to také spontánne. Pozrieť si miesta mne nepoznané, povoziť sa po pobreží Atlantiku, spoznať zas niečo nové bolo pre mňa také lákavé. Bol som ako malý chlapec. A koľko to vlastne asi môže stáť? Napadlo ma po chvíli. Neboj sa nič. Ideme na pozvanie a už desiaty krát. Keď bude treba objednať letenky, zavolám. "Desiaty krát?" Tak dobre. Prešiel nejaký čas a už aj volal. Teraz treba objednávať, teraz sú najlacnejšie. Číslo letu som ti poslal do mailu. Samozrejme, že ja som to nestihol a cena letenky stúpla na dvojnásobok. Nemal som však odvahu čakať, kedy zasa klesne. Veď ak sa ten let vypredá, ako ich potom nájdem v cudzom svete. Objednal som teda hneď. Potom sme už iba čakali na vytúžený deň odchodu. Prvého júla sme aj s sparťákom Majom naložili motorky do dodávky a pobrali sa smer Radimov. Tu nás už čakal kamión. Naložili sme všetky stroje postupne na náves, dobre pozaisťovali a hajde domov. Pokúsiť sa zaspať aspoň na chvíľu pred odchodom bolo absolútne nemožné. V hlave sa mi premietali rôzne myšlienky. Hlavne aby som nezmeškal let. Náš let bol o dva dni z Viedne do Paríža, kde už nás čakal pripravený autobus. Zaviezol nás k Eifelovke, okolo víťazného oblúka a po dni strávenom v Paríži až na miesto určenia. Na zámoček v Caux neďaleko Roán.

In the beginning of this experience there was a phone call from Palo from Radimov. Hi Karol, what are you doing from 3rd to 9th July? I don´t know. We´re going to France for a rally. Wanna come? Sure. It was so spontaneous. To visit unknown places, ride on the Atlantic coast, to see something new...it was so tempting. I felt like a little boy. And how much would it cost? I thought after a while. Don´t worry. We are invited there for a 10th time in a row now. I will call you when we will have to book our flight tickets. „Tenth time?“ OK then. Some time passed and here he called again. Now it is time to book the flight tickets, now they´re cheaper. I sent you the flight number to your e-mail address. Of course I did not make it on time and the price doubled since then. I just did not have courage to wait for the price get lower again. If the flight would get sold, how would I find them there? So I booked the ticket immediately. All it took was to wait for the day of departure. On 1st of July me and my friend Majo packed up the bikes to the van and headed towards Radimov. The truck was waiting here for us. We loaded all of the machines on the trailer, secured them in place and went back home. It was impossible to sleep at least for a while before we departed. All kind of thoughts were running through my mind. I could not miss the flight. Our flight was in two days from Vienna to Paris where a bus waited for us. It drove us to Eifel tower, around the Arch of Triumph and after a day spent in Paris to our destination. To a castle in Caux near Rouen.

Paris

Ubytovali sme sa na malom zámočku s krásnym parkom a domáci nám dokonca poskytli dva minibusy na prípadné výlety po Normandii. My sme však boli odhodlaní brázdiť túto krajinu na iných strojoch. Večer nás už očakával náš hostiteľ Roger spolu so starostom mestečka a až do nášho odchodu na konci týždňa sme boli ich hosťami. Nemohol som si zvyknúť na francúzsky rituál jedla. Večera trvala niekedy aj 3-4 hodiny a obedovali sme aspoň dve. Na toto sme neboli naučení. Slovák sa dokáže najesť za pár sekúnd a hneď znova do práce. Našťastie sme na výletoch k moru dokázali dostatočne odbúravať prijaté kalórie a prudké zrázy na Normandijských plážach umožňovali zostup iba po schodištiach s nie menším počtom schodov ako 400. Samozrejme bolo treba opäť vyjsť aj hore.

We checked in a small castle with a beautiful park and our hosts even offered us two minibuses to use on trips through Normandy. But we were determined to roam this country on different machines. Our host Roger together with a town mayor awaited us in the evening and we were their guests till the end of the week. I just could not get used to french food rituals. Sometimes the dinner lasted 3-4 hours and we spent 2 hours by eating lunch. We are just not used to it.  A Slovak can eat within few seconds and then hurry up to work. Fortunately we managed to burn calories during our trips to the sea. The steep stairways to the Normandy beaches made it possible to get to the sea by taking usually more than 400 steps downwards and of course you have to climb back again.

Celé tri dni sme sa poberali za krásami Normandie. Raz do historicky prvého elektrifikovaného mestečka, inokedy k útesom či do starožitníctva. Krajina zaliata slnkom, s cestami pretínajúcimi polia s ľanom či bylinkami. Nádherné starobylé mestečká s úzkymi uličkami a vodnými kanálmi. Nemohol som sa nabažiť toho kľudu.

For whole three day we roamed and visited the beauties of Normandy. Once to a historically first electrified town, then to the cliffs or to an antique store. The country flooded by sunlight, with the roads cutting through the fields of flax or herbs. Beautiful ancient towns with narrow streets and water channels. I just could not get enough of the peace.

Stretnutie Caux Retro sa konalo v nedeľu a bolo skôr výstavou vozidiel. Zúčastnilo sa ho približne 300 posádok z Francúzka, Česka, Slovenska, Belgicka, Anglicka a jeden účastník z Nového Zélandu. Široké spektrum rôznej dopravnej techniky z rôznej doby umožňovalo každému nájsť si to svoje. Keď sme sa vracali v pondelok domov, už sme dávali do hromady plány ako to bude na budúci rok. Čo treba dorenovovať a kto na čom pôjde.

The Caux Retro meeting took place on Sunday and it was more of an exhibition of vehicles. Around 300 crews from France, Czechia, Slovakia, Belgium, England and one attendant from New Zealand take part in it. A wide range of various vehicles from various periods let everybody to find something interesting. Already on Monday when we were returning home we began to make plans how it is going to be next year. What renovations should be finished by then and what we are going to ride on.

Caux Retro bolo príjemným zážitkom horúceho leta a som rád, že som mohol spoznať partiu úžasných ľudí, s ktorými som strávil nezabudnuteľný týždeň.

Caux Retro was a pleasant experience of this hot summer. I am happy I could meet such group of fantastic people and that I could spend an unforgettable week with them.


Pali, ešte raz ďakujem za pozvanie.

Thanks again for the invitation, Pali


Karol Burger

Karol Burger

Translated by Rastislav Chmelár

Hodnotenie dokumentu


počet hodnotení: 7

Komentáre

j.h. [29.12.2013 16:39:16]
škoda, že nemám Ariela, hneď by som sa prihlásil do klubu dobráho organizátora, ahoj Karči Ján a Viera
Karol [30.09.2013 21:30:50]
ďakujem.
Božena a Leoš [30.09.2013 20:37:15]
Karolko, nikdo by to nenapsal lépe. Nádherné dny prožité s partou úžasných lidí. Palo také děkujeme

Vaše meno
Váš e-mail
Vašu adresu uvidí len administrátor
Váš komentár

IP Adresa: 44.192.254.173