Uzáver olejovej nádrže - výroba kópie.

Uzáver olejovej nádrže -  výroba kópie.

Oil tank cap – making of a replacement copy

Dnes vám ukážeme, ako si vyrobiť  zložitejší uzáver pre olejovú nádrž. Samotné nádrže sú často vyrobené z hrubšieho materiálu a zväčša zostali nenapadnuté hrdzou práve pre ich obsah. S uzáverom je to však už horšie. V tomto príspevku si ukážeme, že aj takto zložitý výrobok je možné vyrobiť  si doma.

Today we will show you how you can manufacture a more complicated oil tank cap. The tanks themselves are often made of thicker material and usually they remained free of rust also because of the content they hold. The caps on the other hand rusted easier. In this article you will see that even more complicated parts can be made at home.

Na prácu sme si pripravili opäť polomäkký mosadzný plech, no tentokrát sme použili  viacdielnu formu zloženú s dvoch platní, medzi ktoré dokážeme pripravený materiál pevne zaistiť, rúrku a čap určený na lisovanie spodnej časti uzáveru. Pripravené časti mosadzného plechu sme vložili medzi dve platne a pevne zaistili skrutkami. Takto pripravený set sme položili na kúsok rúrky a pomocou lisu pomaly zatlačili naolejovaný čap do požadovanej hĺbky. Po oddelení všetkých častí vznikol pohárik s ešte nepravidelným okrajom na ktorý sme narezali závit, zrovnali jeho celkovú dĺžku a vyvŕtali stredový odvzdušňovací otvor. 

As we did before even now we use semi-soft brass metal sheet, but this time we used more sofisticated mold consisting of two discs which secure the brass material in place, then the tube and a pivot. The pieces of the brass sheet are then put between the two mold discs and tightly secured by screws. This set is then placed on a tube and using a pressing machine the greased pivot is pressed to a desired depth. After separating all of the parts a small cup is made. Then the thread is cut to an uneven edge of the cap, the overall lenght is cut to a desired measures and the vent hole is drilled in the middle.

Ďalší postup je nasledovný, pripravte si materiál s otvorom do ktorého narežete rovnaký závit,  ako je v olejovej nádobe a dorazom v požadovanej hĺbke, čím docielite opretie dna a pri otláčaní sa vám už materiál nepohne. Ak budete vyrábať viac kusov, budú všetky zaručene rovnaké. Naskrutkujte  váš kus a pomaly otlačte okraj tak, aby ste dosiahli pravý uhol. V prípade potreby skráťte príliš pretŕčajúci lem.

 Then continue by preparing the material with a hole to which the same thread as on the oil tank is to be cut. Create a stopping stem in the desired depth which will make it lean against the bottom and will not move anymore. That will make sure all of the pieces will be the same when you decide to produce even bigger series. Screw in the new piece and slowly press on the edge to obtain a right angle. Shorten the edge if needed.

Pre vrchnú časť uzáveru použite rovnaký spôsob výroby no po vylisovaní pohárika , zrovnajte okraj a vtlačte vonkajšiu časť pomocou vrúbkovacieho kolieska.

For producing the upper side of the tank cap use the same method. After molding of the brass cup clean the edge and press the outer part by notching wheel.

Skontrolujte , či vám obe časti sedia k sebe a spojte ich cínom. Nezabudnite , že obe strany uzáveru musia mať navŕtaný otvor ktorý neslúži jen na uvoľnenie nadbytočných pár  pri cínovaní, ale zabezpečuje vyrovnávanie tlaku v nádobe s olejom.

Check if both sides fit and solder them together. Don´t forget that each side of the cap must have a hole drilled in the middle which will not only serve to release the vapors created by soldering but also will insure relieving the pressure inside the oil tank.

Teraz už len stačí požiadať o popísanie povrchu napríklad laserom a naniesť požadovanú povrchovú úpravu.   

Now the only thing that needs to be done is the labeling, with laser for instance and a desired surface treatment.

Pre Slovenský Arielklub spracovali 

For Slovak Arielklub

                                                             Ladislav Zvěřina a Burger Karol    

 

Preklad - translatpr - Rastislav Chmelár

 

 

Hodnotenie

Komentáre

Pastorek Miroslav [09.11.2022 11:00:10] Dobrý deň prosím vás potrebujem vyrobiť uzaver nadrže hydraulického oleja na Unc 062.Dakujem
Gary singe [28.06.2021 13:48:39] Looking great I have a 1930 model e I would like to buy a oil cap do you have a order number for it ? Need quite a few more things. Just trying to figure out how to purchase things
Gary singe [28.06.2021 13:40:54] Looking great I have a 1930 model e I would like to buy a oil cap do you have a order number for it ? Need quite a few more things. Just trying to figure out how to purchase things
Dušan Feňo [10.01.2021 19:53:23] Uplne perfektne popisaný tg.postup.

Pridať komentár


Vašu adresu uvidí len administrátor


UPOZORNENIE: Zaznamenávame Vašu IP adresu. Vyhnite sa prosím vulgarizmom a nenávistným prejavom.