Višňa - Tour 2016

Višňa - Tour 2016

Tento príbeh by sa kľudne mohol volať ,, Otec Roku 2016". Môj priateľ z Vranova nad Topľou sa rozhodol spríjemniť prázdninové leto dvanásťročnému synovi poznávacou jazdou po Slovensku. Mama so staršou dcérou sa vybrali na ,,babskú" jazdu autobusom a chlapi sa predsa tiež nenechajú zahanbiť. Všetko to začalo krátkym mailom.  

This story could be easily called „Father of the year 2016“. My friend from Vranov nad Topľou decided to make his son´s summer holiday even more joyful by taking him on a sightseeing tour through Slovakia. Mom and older sister went on a „girls ride“ by bus and so the guys did not want to stay behind. It all started by a short e-mail message.

 ,, Ahoj Marianko. Zajtra odchádza Janka s Pinkou na poznávačku do Fínska na 11 dní. Tento týždeň ešte budem pracovať v Rohožu, ale od pondelka - utorka ideme s Maroškom na jazdu po Slovensku. Neviem aký máš program, ale v stredu 20.7.  večer plánujem doraziť do Kláštora a 21.7 chce Maroško vidieť závod "KOFOLA" samozrejme v tvojom doprovode. Potom možno návšteva u Karola, Tatry a ..... neplánujem . Nechám to na  malého - nechcem denne veľa jazdiť, nech si užije aj kúpanie alebo niečo iné . Ak ti to nevyhovuje nič sa nedeje . Idem si to užiť s Maroškom. Pozdravuj – Maroš“ -  táto výzva sa samozrejme dostala aj ku mne a hneď sme začali plánovať ako týmto dvom odvážlivcom spríjemniť tú ich Višňa - Túr po Slovensku.  Pre nás pripadal ako najprijateľnejší úsek z Kláštora pod Znievom cez Čičmany a Terchovú do Ružomberka.

„Hello Marian. Janka and Pinka are leaving tomorrow for 11 days to a sightseeing tour to Finland. This week I will be still working in Rohožník, but from Monday or Tuesday I will go on a ride through Slovakia with Maroško. I don´t know what your plans are, but we will arrive to Kláštor pod Znievom on Wednesday 20th July night and on 21st July Maroško wants to see the „Kofola“ factory, with your supervision of course. Then we may visit Karol, Tatras and...I do not plan any further. I will leave it all upto junior – I don´t want to ride too much daily, to let him enjoy swimming or something else. If it does not suit your plans no worries. I just want to enjoy the trip with Maroško. Greetings – Maroš“ – the information got to me and immediately we began planning how to make their Višňa tour even more interresting. Our choice was clear, the most acceptable version was a road from Kláštor pod Znievom through Čičmany and Terchová to Ružomberok.

V štvrtok ráno sme naštartovali tátoše, a hajde do Kláštora. Mimochodom, jedná sa o obec v ktorej bolo prvé Slovenské Gymnázium s vyučovaním Slovenského jazyka. Krátka pauza a skvelé koláčiky od pani Daníškovej nám pridali ďalšiu silu a už v skupine piatich motocyklov, pokračovali sme cez Kľak na Čičmany.

We cranked up our iron horses and hooray to Kláštor pod Znievom. By the way it is a village where the first Slovak grammar school was established and where Slovak language was taught officialy for the first time. A short break when the fantastic cookies from Mrs. Danišková gave us more energy and then we rode on, now in a group of five motorcycles over the Kľak pass and towards Čičmany.

Majú tu krásne maľované drevené domčeky. Správny turista to tu nemôže obísť. Kľukatá cestička medzi horami . Skvelý asfalt a skoro žiadne premávka, no zážitok z jazdy. Len krátka exkurzia, spomienkové foto a už sme prášili smer Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej. Cestou malé pozastavenie pri podniku na výrobu najlepšej  malinovky na svete a zaslúžený obed v Rajci.

They have the most beautifuly painted wooden houses here. The real tourist cannot miss it. Curvy road between the mountains. Finely paved road and barely no traffic, just the joy from riding. Just a short visit, one photograph for the record and then we headed to Slovak betlehem – nativity scene made of wood in Rajecká Lesná. A short stop in a factory where Kofola -  the best soft drink in the world is made and then we moved to Rajec where we enjoyed the lunch we all deserved.

Obrovskú premávku v Žiline sa nám podarilo bravúrne obísť smerom na Turie a Višňové. Pozreli sme si aj Vodné dielo a aspoň z diaľky vrch Straník, ktorý je významné miesto pre paragliding a závesné lietanie. Po 150 km sme už mali dosť unavené zadky a tak sme pauzovali v Terchovej na zmrzline. Stačila krátka pauza a deti sa rozhodli, že ešte nekončíme. ,, Ide sa do Hrabova!  Keď sme boli na Ruži , bola tam taká parádne lezecká dráha Tarzánia. " Veď prečo nie, vy si určujete , čo chcete vidieť a kam sa poberieme. Pobrali sme sa teda ešte cez Dolný Kubín za ďalšími adrenalínovými zážitkami. Lezenie vysoko v korunách stromov deťom nestačilo a tak sme ešte skúsili Zorbing na blízkom jazere.

We managed to skip the huge traffic in Žilina by riding through Turie and Višňové village. We went to see the water damn and nearby we also saw Straník hill which is an important place for paragliding and hang gliding. After 150 kilometers our buttocks became tired and we took a break in Terchová, where we enjoyed the ice-cream. Just a short break was enoght for the kids to recover from the ride and so they decided we are not quitting. „Let´s go to Hrabov. When we went to Ruža the last time a fantastic climbing track Tarzánia was there.“ Why not, you decide what you want to see and where we will go. So we headed through Dolný Kubín towards another adrenaline experiences. The climbing was not enough for the kids so we also tried zorbing on a lake nearby.

Zatiaľ čo deti skúšali miestne atrakcie, podarilo sa mi cez priateľa nájsť ubytovanie v Ružomberku a tu sa nám sama ponúkla ďalšia atrakcia. Do mestečka zavítal Bažant - Kinematograf. Spočiatku som myslel, že 210 km na starom motocykli a rôzne adrenalínové zážitky deti úplne vyčerpajú, no mýlil som sa. Skvelá večera nám dodala nových síl a hybaj do kina.

While the kids were exploring the local attractions with a help from my friend I managed to find an accommodation in Ružomberok where another attraction waited for us. The Bažant – Kinematograf (mobile movie theater) arrived to this little town. At first I thought that riding 210 kilometers on an old motorcycle and various adrenaline activities will make the kids exhausted, but I was wrong. A fantastic dinner gave us another portion of energy and so we went to the movies.

Zaspávali sme až neskoro večer. Bol to výnimočný deň! Dobre mi padlo , len tak neorganizovane sa túlať po Slovensku. Mali by sme si to skúsiť všetci a častejšie. Ráno sme si ešte dali spoločné raňajky a každý sme sa pobrali vlastným smerom. My s Majom smer Martin a Žilinu a chlapci Višňovský smer Vranov nad Topľou. 

We went to our beds late at night. It was a special day! It felt so good to roam around Slovakia just like that without a plan. We should all try it and do it more often. In the morning we enjoyed breakfast together and we headed on, each by his own way. We went with Majo towards Martin and Žilina and Višňa guys towards Vranov nad Topľou.

Šťastnú cestu chlapci!    

Farewell guys!

Burger Karol

 

Translated by Rastislav Chmelár

Hodnotenie

Komentáre

irena gánovská [29.07.2016 19:47:30] Obdivujem a držím palce, ..., to je tá najlepšia investícia a zároveň dedičstvo, ktoré môžme odovzdať naším deťom, ... irenka

Pridať komentár


Vašu adresu uvidí len administrátor


UPOZORNENIE: Zaznamenávame Vašu IP adresu. Vyhnite sa prosím vulgarizmom a nenávistným prejavom.