vyváženie kľuky jednovalcového motora

Vyváženie kľukovej hriadele jednovalcového motora

Pri renovácii motocyklov sa častou chybou stáva jednoduchá výmena opotrebovaného piestu za nový , väčší. Zdá sa to byť ľahká operácia , no treba brať do úvahy, že váš motor už môže mať za sebou mnoho takýchto opráv a nízka, či vysoká hmotnosť piestu môže spôsobovať vibrácie  nepríjemné pre vodiča , ba dokonca by mohlo pri vyšších otáčkach dochádzať k nebezpečným prasklinám na ráme motocykla. Preto je nutné kľukový hriadeľ vyvážiť .

Bohužiaľ, nie je možné stanoviť ideálny pomer vyváženia pre všetky motory , pri ktorom by bol zaručený kľudný chod motocykla bez vibrácii. Zo skúsenosti však vieme povedať, že pre jednovalce sa pomer vyváženia zväčša  pohybuje medzi 50 – 60 % V praxi je rozhodujúca vyrovnanosť bežiaceho motora v celom pracovnom rozsahu otáčok a preto treba brať do úvahy pôvodné nastavenie výrobcu, kde boli kľukové hriadele vyvážené  na hmotnosť piestu so základným rozmerom.

Ako si vypočítať pomer vyváženia  ? Je to jednoduché. Najskôr položte kľuku  na pomocný stojan tak, aby telo ojnice ležalo vo vodorovnej polohe a jej koncové oko položte na váhu . Zistenú hmotnosť si zapíšte , ako Mp (g)

Ako druhý krok si zistite hmotnosť prídavného zariadenia potrebného na to , aby sa kľuka , pri otáčaní , zastavila v ľubovoľnej  polohe. Kľuková hriadeľ sa nesmie otáčať ani dopredu, ani dozadu. Na tento úkon najčastejšie  používame  skrutku s maticami a postupne pridávame rôzne podložky až dovtedy, kým je možné kľuku zastaviť v každej polohe a zostane stáť.

Neskôr odoberte toto prídavné závažie a jeho hmotnosť označte , ako Mg (g) Na záver ešte musíme zvážiť kompletný piest s čapom , krúžkami a poistkami . Jeho hmotnosť si označte , ako Mk (g)  Napríklad u našej kľuky vyšli takéto hodnoty

Mg = 136 g / hmotnosť závažia

Mk = 434 g / hmotnosť kompletného piestu

Mp = 264 g / hmotnosť časti ojnice

A = pomer vyváženia  piestu  vypočítame takýmto spôsobom 

        (Mg + Mp)                                                 (136 + 264)                               (400)

A = ________       x 100(%)    teda  A = ________     x 100 %)    A = _____   x 100 (%) = 57,3 %

        ( Mk + Mp)                                               (434 + 264)                                (698)

V prípade , že sa vaša hodnota  nepohybuje v rozmedzí 50 – 60 % (najčastejšie sa to stáva pri prechode z liatinového piestu na hliníkový, alebo pri nadmernom vybrúsení valca) , je potrebné znížiť hmotnosť piestu, alebo upraviť vyváženie kľuky. V našom prípade sa jedná  o správnu  hmotnosť piestu a nebude potrebné vyváženie kľuky.  Ak by sme však chceli dosiahnuť  koeficient napríklad 53% , bude potrebné odvŕtať  z oboch zotrvačníkov potrebné množstvo materiálu  tak , aby sme dosiahli nižšiu hmotnosť závažia Mg . Ak by ste z oboch zotrvačníkov rovnomerne odvŕtali materiál o hmotnosti 30 g v rovnakej vzdialenosti ako je od stredu umiestnený ojničný čap , len na protiľahlej strane, bola hmotnosť závažia Mg znížená na 106 g (toto miesto je označené ako A)  

Ak  však toto odľahčenie spravíte v mieste dvojnásobnej vzdialenosti, bude postačovať odobranie polovičnej hmotnosti . Teda 15 g spolu z oboch zotrvačníkov, čiže  7,5 a 7,5 g z každého (miesto je označené , ako B) Nakoniec nezabudnite ešte raz zvážiť všetky veličiny a dosadením do vzorca preveďte  kontrolný výpočet. Je tiež vhodné poradiť sa s viacerými zberateľmi o postupe. Niektorí výrobcovia, ako napríklad  Ariel,  používali vyšší koeficient vyváženia kľuky , aby mohli unifikovať výrobu a použiť rovnakú kľuku pre viac modelov , dokonca s iným obsahom motora a teda rôznou  hmotnosťou piestu. Pri motocykli Ariel 1927 - 30 nám najčastejšie  vychádza koeficient vyváženia s hodnotou približne 60 %. Ak sa vám podarí dosiahnuť správne hodnoty, jazda na vašom motocykli bude slastnou odmenou no v prípade zanedbania správneho vyváženia kľuky  môže byť aj utrpením. A preto hor sa do práce. Veľa úspechov želá Burger Karol a Slovenský Arielklub

 

V tomto príspevku boli čerpané informácie z knihy Renovácie a opravy motocyklov  od Jurgen Noll

 

 

Hodnotenie

Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár


Vašu adresu uvidí len administrátor


UPOZORNENIE: Zaznamenávame Vašu IP adresu. Vyhnite sa prosím vulgarizmom a nenávistným prejavom.