slovak ariel club in english about us in english

vyváženie kľuky jednovalcového motora

Vyváženie kľukovej hriadele jednovalcového motora

Pri renovácii motocyklov sa častou chybou stáva jednoduchá výmena opotrebovaného piestu za nový , väčší. Zdá sa to byť ľahká operácia , no treba brať do úvahy, že váš motor už môže mať za sebou mnoho takýchto opráv a nízka, či vysoká hmotnosť piestu môže spôsobovať vibrácie  nepríjemné pre vodiča , ba dokonca by mohlo pri vyšších otáčkach dochádzať k nebezpečným prasklinám na ráme motocykla. Preto je nutné kľukový hriadeľ vyvážiť .

Bohužiaľ, nie je možné stanoviť ideálny pomer vyváženia pre všetky motory , pri ktorom by bol zaručený kľudný chod motocykla bez vibrácii. Zo skúsenosti však vieme povedať, že pre jednovalce sa pomer vyváženia zväčša  pohybuje medzi 50 – 60 % V praxi je rozhodujúca vyrovnanosť bežiaceho motora v celom pracovnom rozsahu otáčok a preto treba brať do úvahy pôvodné nastavenie výrobcu, kde boli kľukové hriadele vyvážené  na hmotnosť piestu so základným rozmerom.

Ako si vypočítať pomer vyváženia  ? Je to jednoduché. Najskôr položte kľuku  na pomocný stojan tak, aby telo ojnice ležalo vo vodorovnej polohe a jej koncové oko položte na váhu . Zistenú hmotnosť si zapíšte , ako Mp (g)

Ako druhý krok si zistite hmotnosť prídavného zariadenia potrebného na to , aby sa kľuka , pri otáčaní , zastavila v ľubovoľnej  polohe. Kľuková hriadeľ sa nesmie otáčať ani dopredu, ani dozadu. Na tento úkon najčastejšie  používame  skrutku s maticami a postupne pridávame rôzne podložky až dovtedy, kým je možné kľuku zastaviť v každej polohe a zostane stáť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neskôr odoberte toto prídavné závažie a jeho hmotnosť označte , ako Mg (g) Na záver ešte musíme zvážiť kompletný piest s čapom , krúžkami a poistkami . Jeho hmotnosť si označte , ako Mk (g)  Napríklad u našej kľuky vyšli takéto hodnoty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mg = 136 g / hmotnosť závažia

Mk = 434 g / hmotnosť kompletného piestu

Mp = 264 g / hmotnosť časti ojnice

A = pomer vyváženia  piestu  vypočítame takýmto spôsobom 

        (Mg + Mp)                                                 (136 + 264)                               (400)

A = ________       x 100(%)    teda  A = ________     x 100 %)    A = _____   x 100 (%) = 57,3 %

        ( Mk + Mp)                                               (434 + 264)                                (698)

V prípade , že sa vaša hodnota  nepohybuje v rozmedzí 50 – 60 % (najčastejšie sa to stáva pri prechode z liatinového piestu na hliníkový, alebo pri nadmernom vybrúsení valca) , je potrebné znížiť hmotnosť piestu, alebo upraviť vyváženie kľuky. V našom prípade sa jedná  o správnu  hmotnosť piestu a nebude potrebné vyváženie kľuky.  Ak by sme však chceli dosiahnuť  koeficient napríklad 53% , bude potrebné odvŕtať  z oboch zotrvačníkov potrebné množstvo materiálu  tak , aby sme dosiahli nižšiu hmotnosť závažia Mg . Ak by ste z oboch zotrvačníkov rovnomerne odvŕtali materiál o hmotnosti 30 g v rovnakej vzdialenosti ako je od stredu umiestnený ojničný čap , len na protiľahlej strane, bola hmotnosť závažia Mg znížená na 106 g (toto miesto je označené ako A)  

Ak  však toto odľahčenie spravíte v mieste dvojnásobnej vzdialenosti, bude postačovať odobranie polovičnej hmotnosti . Teda 15 g spolu z oboch zotrvačníkov, čiže  7,5 a 7,5 g z každého (miesto je označené , ako B) Nakoniec nezabudnite ešte raz zvážiť všetky veličiny a dosadením do vzorca preveďte  kontrolný výpočet. Je tiež vhodné poradiť sa s viacerými zberateľmi o postupe. Niektorí výrobcovia, ako napríklad  Ariel,  používali vyšší koeficient vyváženia kľuky , aby mohli unifikovať výrobu a použiť rovnakú kľuku pre viac modelov , dokonca s iným obsahom motora a teda rôznou  hmotnosťou piestu. Pri motocykli Ariel 1927 - 30 nám najčastejšie  vychádza koeficient vyváženia s hodnotou približne 60 %. Ak sa vám podarí dosiahnuť správne hodnoty, jazda na vašom motocykli bude slastnou odmenou no v prípade zanedbania správneho vyváženia kľuky  môže byť aj utrpením. A preto hor sa do práce. Veľa úspechov želá Burger Karol a Slovenský Arielklub

 

V tomto príspevku boli čerpané informácie z knihy Renovácie a opravy motocyklov  od Jurgen Noll

 

 

Hodnotenie dokumentu


počet hodnotení: 1

Komentáre

Žiadne komentáre
Vaše meno
Váš e-mail
Vašu adresu uvidí len administrátor
Váš komentár

IP Adresa: 3.239.129.52