XX - Österreich Ariel rally

20. Ariel Rally – 2021 v znamení hôr z Korutánska
20th Ariel Rally – 2021 in the sign of Carinthia

Každoročne sa teším na Ariel rally a medzi moje najobľúbenejšie patrí tá Rakúska. Cestovať tam sa určite oplatí. Vždy je to zážitok aj pre tých, čo miestne cesty spoznávajú niekoľko rokov po sebe. Kúzlo je v tom, že túto rally pred niekoľkými rokmi začali organizovať mladšie ročníky členov miestneho klubu a tie sa neboja zvoliť dostatočne dlhú a tiež často veľmi hornatú trať. Odmenou za odvahu bývajú nádherné výhľady z miestnych národných parkov, s cestami často presahujúcimi 2 000 metrovú nadmorskú výšku.

Every year I look forward to the Ariel rally and the Austrian rally is one of my favourites. It is definitely worth the travel. It is always a great experience even for those riders who discover the local roads several years in a row. The magic in it all is, that few years ago the younger members of the local club began to organize the rally and they are not afraid to chose longer and very hilly track. The reward for the courage are the beautiful outlooks from the local national parks where the roads often reach 2000 metres above the sea level.

Tri plánované denné výjazdy mali približne 160 až 200 kilometrovú trať, na ktorej nechýbali  úzke spojnice vedúce lesnými  cestičkami vedúcimi vždy do nádhernej prírodnej scenérie. Výborným riešením sa tiež zdá byť načasovanie tejto rally, ktorá netypicky začína v nedeľu a trvá do stredy. Vo štvrtok je cestovný a údržbový deň. Väčšina účastníkov sa presunie na rally do Česka a môže tak zažiť celý týždeň v opojení vône starých motocyklov v kruhu priateľov z rôznych krajín. 

Three daily trips had around 160 to 200 kilometer tracks full of narrow side roads always leading to a beautiful nature scenery. Also the timing of this rally is excellent because it starts on Sunday and lasts till Wednesday. The Thursday is dedicated to travelling and maintenance. Most of the rally participants then move to Czech republic and then they can enjoy the whole week fullfiled with the scent of old motorcycles and in the circle of friends from various countries.

A tak sme sa pridali aj my. Dodávku sme naplnili všetkým, čo sme považovali za potrebné  a vzali sme tiež jeden náhradný motocykel. Len pre istotu. Pretože na nedeľu bol plánovaný krátky 60 km výlet do garáže jedného z členov Rakúskeho klubu, pobrali sme sa už v skorých ranných hodinách na cestu dlhú 550 km smer Rosenbich v blízkosti Talianskej, Slovinskej a Rakúskej hranice. V dnešnej dobe už táto vzdialenosť nič neznamená a za pomerne krátku dobu nás spleť diaľníc priviedla až na miesto určenia.

And so we joined in too. We filled up the van with everything we considered to be in need and we also took one spare motorcycle. Just in case. There was a 60 kilometer trip planned already for Sunday when we were supposed to visit the garage of a member of the austrian club. So we took off early in the morning for a 550 kilometer ride to Rosenbich close the the Italian, Slovenian and Austrian border. Nowadays such distance does not mean a lot and we were lead by modern highways to our target in a relatively short time.

Krátke zvítanie sa z účastníkmi, motocykle von z dodávky a poďme ho hneď jazdiť. Návšteva u Andyho navodila tú správnu veteránsku atmosféru a my sme zažili prvé vytúžené kilometre. Síce zatiaľ len po obecných cestičkách, no aj tak plné radosti z jazdy. Večer potom dlhá diskusia s priateľmi a zaslúžený spánok v trochu bláznivo vyzerajúcom hoteli.

A short welcome chat with the participants, taking the bikes out of the van and hooray let´s ride. The visit to Andy´s place created a right old-timer mood and we enjoyed our first kilometers on the road. Only on local narrow roads for now but still full of joy from the ride. A long discussion with our friends in the evening and a well-earned sleep in a crazy looking hotel.

Až dnes začína tá pravá jazda na Ariel Rally 2021 . Konečne  poriadne zasadneme do sedadla na jazdu v horskom prostredí. Naplánovaná trať má podľa Google 157 kilometrov, no my vieme, že tu sa jazdí vysokým tempom  a vtedy sa sem tam prehliadne niektorá odbočka a trasa má zrazu zopár kilometrov navyše.  Hneď ráno sme si od usporiadateľov vypočuli pokyny k dnešnému dňu , naštartovali motocykle a vydali sa na cestu. V Rakúsku sa na nikoho nečaká. Keď je plánovaný štart na deväť hodín, tak sa odchádza presne o deviatej. Všetci s tým počítajú a nikto nemešká. Svižné presuny v nádhernej krajine dávajú účastníkom možnosť užiť si jazdu kľukatou cestou so skoro vždy perfektným asfaltom a neskôr, keď sa skupina presunie k niektorému z horských parkov čakajú na všetkých neskutočne krásne
výhľady. Vždy keď sme sa zoskupili pri mýtnej bráne pred vstupom do parku, vedeli sme, že o chvíľu  už môže každý ľubovoľne zastať a kochať sa úžasnou prírodou. Strmé cesty týchto horských parkov, neraz so stúpaním aj  22%, nedovoľovali všetkým motocyklom udržiavať rovnaké tempo.

Today the real ride starts on 2021 Ariel Rally. Finaly we can hop on our machines for a ride in the mountains. According to Google the track is 157 kilometers long, but we know that here the ride is held in a quick tempo and it is easy to miss a turn and suddenly the track gets longer. In the morning we got the daily instructions from the rally organizers, we cranked up the engines and headed for the road. There is no waiting in Austria. When the start is planned on 9 am then the ride starts at 9 am. Everybody knows it and nobody is late. The brisk rides through the beautiful country offer the riders to enjoy the ride on curvy roads with perfect pavement and later when the group gets to some of the mountain parks there are unbelievably beautifull outviews waiting for all of us. Everytime we joined together at the toll gate at the park entrance we knew, that in a moment we will be able to stop and enjoy the wonderful nature. The steep roads of these mountain parks easily reach 22% elevation and not all of the motorcycles were able to keep up the same tempo.

Na rally sa zúčastňujú motocykle rôznych rokov výroby a technologické rozdiely sú na nich znateľné . Za rampou sa však už nedá stratiť. Dá sa len vlastným tempom pomaly vystúpiť na vrchol a v prípade potreby zastať aj niekoľko krát na ochladzovaciu pauzu, alebo len tak potešiť srdce pozorovaním prírody, na niektorej z množstva  vyhliadok . Na samotnom vrchole hory je zvyčajne občerstvovacia pauza a cesta späť vedie opačným smerom k vstupnej bráne. Neskôr zasa svižným tempom späť na základňu. Previesť zbežnú kontrolu stroja, doplniť palivo a ďalší deň iná trať na ešte krajšie miesta Korutánska.

Motorcycles from various production years participate on the rally and the technological differences are easy to be seen. But it is impossible to get lost after crossing the entrance. One can only reach the top of the track by his own tempo and in case of need to take a cooling break or just stop to enjoy the outview to a beautiful nature. Usually at the mountain top the rally organizers offer some refreshment stop and then the roads leads the opposite way back to the entrance. And then later a fast ride to the base camp to do a quick maintenance, refuel for another days ride to even more beautiful places of Carinthia.

Takýmto spôsobom sme absolvovali všetky tri  dni a najazdili sme približne 600 kilometrov úžasnou krajinou. Náš rezervný Ariel VB/1934 pomohol zachrániť Poľskú posádku manželov Jazdzykovích, keď sa na ich Arieli MF 350 prejavila porucha spôsobená únavou materiálu 90 ročného stroja, no s náhradným Arielom dokončili všetky pripravené trate. Odmenou pre nás boli krásne fotografie z jazdy zaznamenané na Malgorzatin mobilný telefón.

This way we enjoyed all three days and rode about 600 kilometers through a wonderful country. Our spare motorcycle Ariel VB/1934 saved the crew of Mr. and Mrs. Jazdzyk when their Ariel MF 350 had a major failure due to material fatique of their 90 years old machine, but they were able to finish all tracks thanks to our motorcycle. The great award for us were the beautiful photographs taken by Malgorzata with her mobile phone.

 

 

V posledný deň sme zaznamenali aj jednu vážnu, dopravnú nehodu, keď vodič auta idúceho z vedľajšej cesty prehliadol motorkára a nedal mu prednosť. Havárii sa už nepodarilo zabrániť a náš kamarát tak skončil s ťažkými  zraneniami v nemocnici.  Aj preto by som Vás chcel touto cestou vyzvať, používajte všetky potrebné ochranné pomôcky, aj keď idete len na krátky výlet s Vašim veteránom. Kožená kukla síce vyzerá veľmi efektne, no certifikovaná prilba v prípade nehody ochráni vašu hlavu výrazne lepšie.

On the last day we experienced a serious road accident when a car driver coming from the road side did not see the motorcycle rider and hit him. Our friend was no table t avoid the crash and ended up in hospital with serious injuries. That is why I would like to appeal on you all to use all safety equipment even during the short rides on your old timer motorcycle. The leather helmet may look cool but a certified helmet will surely provide more protection.

Táto malá škvrna trochu pošpinila spomienky na úžasnú a veľmi dobre zabezpečenú už dvadsiatu  Rakúsku Ariel rally.  Niektoré veci  však  nik nedokáže ovplyvniť a tak  nám zostáva len pochváliť  organizátorov za výnimočné stretnutie s nádhernými  trasami. Ďakujeme Ti Fabian Pacher, spolu s Tvojimi priateľmi si to zvládol na jednotku.  Už dnes sa tešíme na ďalšie dobrodružstvo vo Vašej krajine. 

This unlucky accident left a spot on a wonderful and well prepared 20th Austrian Ariel Rally. But some things you just cannot affect and so we just need to highlight the work of the rally organizers and oustanding tracks through the beautiful countryside. Thank you very much Fabian Pacher together with your friends you managed it perfectly. We already look forward to another adventures in your country.

A pre tých čo sa dostali v čítaní až sem, je tu malý prídavok vo forme videa z jazdy. Video nahrala Malgorzata pri prechode jednou tiesňavou v okolí Vilach. 

And for those who managed to read through to this point we add a video from the ride. The video was recorded by Malgorzata during a ride through one canyon around Vilach.

Video TU.

 

Za Slovenský Arielklub spracoval Karol Burger


For Slovak Arielklub Karol Burger
                                                                       Translated by Rastislav Chmelár

 

 

Hodnotenie

Komentáre

karol [28.09.2021 20:50:16] Hi, Herman. We will definitely come, I'm looking forward to it today.
Hermann Asamer [17.09.2021 21:27:54] Ahoj Karol ! Thank you for this nice report about this years Austrian Rally - hope to see you all next year again at our Rally !
karol [23.08.2021 14:36:16] It is better now. He will recover
Vincent [18.08.2021 21:36:54] Hello Karol, How is the man from the blue Ariel? Is he better now? I dont know him but send him my best wishes for a speedy recovery! regards, Vincent

Pridať komentár


Vašu adresu uvidí len administrátor


UPOZORNENIE: Zaznamenávame Vašu IP adresu. Vyhnite sa prosím vulgarizmom a nenávistným prejavom.